در حال بارگیری پنل مدیریت...

نسخه ی نمایشی پایه
این نسخه ی نمایشی ساده برای Typeahead است.
واکشی
داده های از پیش برداشت شده در مراحل اولیه واکشی و پردازش می شوند
Bloodhound (موتور پیشنهادادی)
سگ شکاری خونی قابلیت های پیشرفته ای مانند پیش تنظیم و پر کردن مجدد داده های از راه دور را ارائه می دهد.
از راه دور
داده های از راه دور فقط زمانی استفاده می شود که داده های ارائه شده توسط محلی و پیش نصب ناکافی باشد
الگوهای سفارشی
الگوهای سفارشی به شما امکان کنترل کامل نحوه ارائه پیشنهادات را می دهند
چند بخش با سربرگ
دو مجموعه داده که از قبل در مشتری پیش فرض ، ذخیره و جستجو می شوند.
پیشنهادهای پیش فرض
پیشنهادات پیش فرض را می توان برای نمایش داده های خالی نشان داد.
منوی کشویی قابل پیمایش
مجموعه داده در منوی کشویی قابل پیمایش نشان داده می شود.
پشتیبانی RTL
مجموعه داده در سمت راست نشان داده می شود.