در حال بارگیری پنل مدیریت...

ایمان پاکروح
وضعیت ...
 • رضا محمدی
  سلام نام
 • آیدن زباری
  بیرون مورد علاقه من است.
 • رضا حسنی
  برای هر کسی تغییر میکند
 • سمیه نرو
  اول مثل خورشید پسند کنید.
 • سینا بهبهانی
  این زندگی من است.
 • آرزو زیبا
  برای هر کسی تغییر میکند
 • رضا محمدی
  سلام نام
 • آرزو زیبا
  برای هر کسی تغییر میکند
حنا رضایی  درحال تایپ کردن...
آخرین بازدید 3:55 بعد از ظهر
 • 10:12 صبح
  امروز ملاقات داریم؟ پروژه قبلاً تمام شده است و من نتایجی دارم تا به شما نشان دهم.
 • 10:14 صبح
  خوب مطمئن نیستم بقیه اعضای تیم هنوز اینجا نیستند. شاید در عرض یک ساعت یا همین حدود؟
 • 10:14 صبح
  خوب من مطمئن نیستم. با بقیه تیم هم باید صحبت کنیم.
 • 10:20 صبح
  در واقع همه چیز خوب بود. من از نشان دادن این موضوع به تیم ما بسیار هیجان زده هستم.
 • سوسن محمدی
    5 آذر, 4:40 بعد از ظهر
 • محمود رضایی
    5 آذر, 5:30 بعد از ظهر
 • آرزو زیبا
    1 مهر, 6:56 بعد از ظهر
 • آیدن زباری
    3 بهمن, 1:22 بعد از ظهر
 • سوسن محمدی
    5 آذر, 4:40 بعد از ظهر
 • رضا محمدی
    5 آذر, 5:30 بعد از ظهر
 • آرزو زیبا
    1 مهر, 6:56 بعد از ظهر
 • سوسن محمدی
    5 آذر, 4:40 بعد از ظهر

فعال


این واقعیت ثابت شده است که یک خواننده خواهد بود پریشان  


ارزش دلورا مگنا