در حال بارگیری پنل مدیریت...

چگونه از آن استفاده کنیم؟
مرحله 1

شامل vertical-menu.js، vertical-menu.css، megamenu.js

مرحله 2

اگر می خواهیم یک قسمت الگوی Drilldown مگا منو اضافه کنیم ، باید jquery.drilldown.js را نیز در آن اضافه کنید.

مرحله 3

کد html را از vertical-menu-main متناسب با نیاز خود در این طرح کپی کنید.

مرحله 4

در آخر می توانید متناسب با نیاز خود محتوا را تغییر دهید.

<!-- Cod Box Copy begin -->
<div class="card-body">
<h5>Step 1</h5>
<p>Include vertical-menu.js, vertical-menu.css, megamenu.js</p>
<h5>Step 2</h5>
<p>If we want to drilldown pattern add in mega menu portion you have to include also jquery.drilldown.js</p>
<h5>Step 3</h5>
<p>Copy html code of vertical-menu-main according to your requirement in this layout.</p>
<h5>Step 4</h5>
<p>Finally, you can change the content according to your need.</p>
</div>
<!-- Cod Box Copy end -->