در حال بارگیری پنل مدیریت...

گزینه پیکربندی
پسوند Responsive برای DataTable را می توان به یکی از دو روش برای DataTable اعمال کرد.
نام موقعیت اداره سن تاریخ شروع حقوق
حسن بغدادی معمار سیستم کرمان 61 1391/04/25 320 هزار و 800 تومان
صادق پویایی حسابدار البرز 63 1391/07/25 170،750 تومان
هانیه قامی نویسنده فنی جوان تبریز 66 2009/01/12 86000 تومان
احمد نور محمدی توسعه دهنده ارشد Javascript کرمان 22 1392/03/29 433،060 تومان
آریانا واعظی حسابدار البرز 33 2008/11/28 162،700 تومان
احمد رزاق متخصص ادغام نیویورک 61 1392/12/02 372000 تومان
حمید معصومی نژاد دستیار فروش تبریز 59 1392/08/06 137،500 تومان
رونا دیویدسون متخصص ادغام البرز 55 1390/10/14 327،900 تومان
محمد صادقی توسعه دهندگان جاواسکریپت تبریز 39 2009/09/15 205،500 تومان
سونیا فراست مهندس نرم افزار کرمان 23 1387/12/13 103،600 تومان
جنا گینز مدیر دفتر لندن 30 2008/12/19 90560 تومان
ماهان تیموری رهبر پشتیانی کرمان 22 1393/03/03 342000 تومان
آشیا بابایی مدیر منطقه تبریز 36 2008/10/16 470،600 تومان
یاناز مجیدی طراح ارشد بازاریابی لندن 43 1392/12/18 313،500 تومان
تاتیانا فیتزپاتریک مدیر منطقه لندن 19 1390/03/17 385،750 تومان
بهروز نجفی طراح بازاریابی لندن 66 1392/11/27 535000تومان
پل بیرد مدیر ارشد مالی (مدیر مالی) نیویورک 64 1390/06/09 725،000 تومان
گلوریا لیتل مدیر سیستم ها نیویورک 59 2009/04/10 237،500 تومان
سام درخشانی مهندس نرم افزار لندن 41 1392/10/13 132000 تومان
دانیال مونایی متجرم کرمان 35 1392/09/26 217،500 تومان
صحت هادایی سرب توسعه نیویورک 30 1391/09/03 345000 تومان
یوری بری مدیر ارشد بازاریابی (CMO) نیویورک 40 2009/06/25 675،000 تومان
مجید بابکی پشتیبانی پیش فروش نیویورک 21 1391/12/12 106،450 تومان
دنیا وندرانی دستیار فروش مازندران 23 1390/09/20 85،600 تومان
حنا دختری در مزرعه مدیر اختصاصی کارمندان لندن 47 2009/10/09 12000000 تومان
رضا اعتماد توسعه دهنده کرمان 42 1390/12/22 92،575 تومان
پارسیه عزیزی مدیر منطقه سنگاپور 28 1390/11/14 357،650 تومان
میثم گلی مهندس نرم افزار تبریز 28 1391/06/07 206،850 تومان
فیونا گرین مدیر عامل (COO) تبریز 48 1390/03/11 850،000 تومان
مازیار صالحی بازاریابی منطقه ای البرز 20 1391/08/14 163000 تومان
خانه میشل متخصص ادغام مازندران 37 1391/06/02 95400 تومان
هستی رشیدی توسعه دهنده لندن 53 2009/10/22 114،500 تومان
سمانه سموتی نویسنده فنی لندن 27 1391/05/07 145000 تومان
هاشم خاقانی سرگروه تبریز 22 2008/10/26 235،500 تومان
مریم مکانی پشتیبانی پس از فروش کرمان 46 1391/03/09 324،050 تومان
خدمتکار واحد طراح بازاریابی تبریز 47 2009/12/09 85،675 تومان
محمد جوانی مدیر دفتر تبریز 51 2008/12/16 164،500 تومان
جفر کارانی منشی تبریز 41 1390/02/12 109،850 تومان
ویویان هارل کنترل کننده مالی تبریز 62 2009/02/14 452،500 تومان
مهرداد همدانی مدیر دفتر لندن 37 2008/12/11 136200 تومان
رحمان توری کارگردان نیویورک 65 2008/09/26 645،750 تومان
شهرزاد کیانی مهندس پشتیبانی سنگاپور 64 1391/02/03 234،500 تومان
حمید لولایی مهندس نرم افزار لندن 38 1391/05/03 163،500 تومان
آتوسا اسفندیار مهندس پشتیبانی البرز 37 2009/08/19 139،575 تومان
ثور والتون توسعه دهنده نیویورک 61 1393/08/11 98540 تومان
همایون آبادانی مهندس پشتیبانی تبریز 47 2009/07/07 87،500 تومان
کامیار همایونی هماهنگ کننده داده سنگاپور 64 1392/04/09 138،575 تومان
صغرا منصوری مهندس نرم افزار نیویورک 63 1390/01/04 125،250 تومان
سونیا رحمانی مهندس نرم افزار تبریز 56 1392/06/01 115000 تومان
جنیفر آکوستا توسعه دهنده جاوا اسکریپت کرمان 43 1393/02/01 75650 تومان
بهاره عبدالحسینی دستیار فروش نیویورک 46 1391/12/06 145،600 تومان
هرمیون باتلر مدیر منطقه لندن 47 1391/03/21 356،250 تومان
لائل گریر مدیر سیستم ها لندن 21 2009/02/27 103،500 تومان
جعفر جوادی توسعه دهنده تبریز 30 1390/07/14 86،500 تومان
شاد دکر مدیر منطقه کرمان 51 2008/11/13 183000 تومان
حامد قیمی توسعه دهندگان جاواسکریپت سنگاپور 29 1391/06/27 183000 تومان
دنیا اسفندیاری پشتیبانی مشتری نیویورک 27 1391/01/25 »
نام موقعیت اداره سن تاریخ شروع حقوق
سازنده'جدید'
Responsive به طور خودکار موارد جدید DataTable را که در یک صفحه ایجاد می شوند شناسایی کرده و اگر نام کلاس یا گزینه Responsive Responsive را روی میز پیدا کند ، همانطور که در مثال های دیگر نشان داده شده است ، مقداردهی اولیه می کند.
نام موقعیت اداره سن تاریخ شروع حقوق
حسن بغدادی معمار سیستم کرمان 61 1391/04/25 320 هزار و 800 تومان
صادق پویایی حسابدار البرز 63 1391/07/25 170،750 تومان
هانیه قامی نویسنده فنی جوان تبریز 66 2009/01/12 86000 تومان
احمد نور محمدی توسعه دهنده ارشد Javascript کرمان 22 1392/03/29 433،060 تومان
آریانا واعظی حسابدار البرز 33 2008/11/28 162،700 تومان
احمد رزاق متخصص ادغام نیویورک 61 1392/12/02 372000 تومان
حمید معصومی نژاد دستیار فروش تبریز 59 1392/08/06 137،500 تومان
رونا دیویدسون متخصص ادغام البرز 55 1390/10/14 327،900 تومان
محمد صادقی توسعه دهندگان جاواسکریپت تبریز 39 2009/09/15 205،500 تومان
سونیا فراست مهندس نرم افزار کرمان 23 1387/12/13 103،600 تومان
جنا گینز مدیر دفتر لندن 30 2008/12/19 90560 تومان
ماهان تیموری رهبر پشتیانی کرمان 22 1393/03/03 342000 تومان
آشیا بابایی مدیر منطقه تبریز 36 2008/10/16 470،600 تومان
یاناز مجیدی طراح ارشد بازاریابی لندن 43 1392/12/18 313،500 تومان
تاتیانا فیتزپاتریک مدیر منطقه لندن 19 1390/03/17 385،750 تومان
بهروز نجفی طراح بازاریابی لندن 66 1392/11/27 535000تومان
پل بیرد مدیر ارشد مالی (مدیر مالی) نیویورک 64 1390/06/09 725،000 تومان
گلوریا لیتل مدیر سیستم ها نیویورک 59 2009/04/10 237،500 تومان
سام درخشانی مهندس نرم افزار لندن 41 1392/10/13 132000 تومان
دانیال مونایی متجرم کرمان 35 1392/09/26 217،500 تومان
صحت هادایی سرب توسعه نیویورک 30 1391/09/03 345000 تومان
یوری بری مدیر ارشد بازاریابی (CMO) نیویورک 40 2009/06/25 675،000 تومان
مجید بابکی پشتیبانی پیش فروش نیویورک 21 1391/12/12 106،450 تومان
دنیا وندرانی دستیار فروش مازندران 23 1390/09/20 85،600 تومان
حنا دختری در مزرعه مدیر اختصاصی کارمندان لندن 47 2009/10/09 12000000 تومان
رضا اعتماد توسعه دهنده کرمان 42 1390/12/22 92،575 تومان
پارسیه عزیزی مدیر منطقه سنگاپور 28 1390/11/14 357،650 تومان
میثم گلی مهندس نرم افزار تبریز 28 1391/06/07 206،850 تومان
فیونا گرین مدیر عامل (COO) تبریز 48 1390/03/11 850،000 تومان
مازیار صالحی بازاریابی منطقه ای البرز 20 1391/08/14 163000 تومان
خانه میشل متخصص ادغام مازندران 37 1391/06/02 95400 تومان
هستی رشیدی توسعه دهنده لندن 53 2009/10/22 114،500 تومان
سمانه سموتی نویسنده فنی لندن 27 1391/05/07 145000 تومان
هاشم خاقانی سرگروه تبریز 22 2008/10/26 235،500 تومان
مریم مکانی پشتیبانی پس از فروش کرمان 46 1391/03/09 324،050 تومان
خدمتکار واحد طراح بازاریابی تبریز 47 2009/12/09 85،675 تومان
محمد جوانی مدیر دفتر تبریز 51 2008/12/16 164،500 تومان
جفر کارانی منشی تبریز 41 1390/02/12 109،850 تومان
ویویان هارل کنترل کننده مالی تبریز 62 2009/02/14 452،500 تومان
مهرداد همدانی مدیر دفتر لندن 37 2008/12/11 136200 تومان
رحمان توری کارگردان نیویورک 65 2008/09/26 645،750 تومان
شهرزاد کیانی مهندس پشتیبانی سنگاپور 64 1391/02/03 234،500 تومان
حمید لولایی مهندس نرم افزار لندن 38 1391/05/03 163،500 تومان
آتوسا اسفندیار مهندس پشتیبانی البرز 37 2009/08/19 139،575 تومان
ثور والتون توسعه دهنده نیویورک 61 1393/08/11 98540 تومان
همایون آبادانی مهندس پشتیبانی تبریز 47 2009/07/07 87،500 تومان
کامیار همایونی هماهنگ کننده داده سنگاپور 64 1392/04/09 138،575 تومان
صغرا منصوری مهندس نرم افزار نیویورک 63 1390/01/04 125،250 تومان
سونیا رحمانی مهندس نرم افزار تبریز 56 1392/06/01 115000 تومان
جنیفر آکوستا توسعه دهنده جاوا اسکریپت کرمان 43 1393/02/01 75650 تومان
بهاره عبدالحسینی دستیار فروش نیویورک 46 1391/12/06 145،600 تومان
هرمیون باتلر مدیر منطقه لندن 47 1391/03/21 356،250 تومان
لائل گریر مدیر سیستم ها لندن 21 2009/02/27 103،500 تومان
جعفر جوادی توسعه دهنده تبریز 30 1390/07/14 86،500 تومان
شاد دکر مدیر منطقه کرمان 51 2008/11/13 183000 تومان
حامد قیمی توسعه دهندگان جاواسکریپت سنگاپور 29 1391/06/27 183000 تومان
دنیا اسفندیاری پشتیبانی مشتری نیویورک 27 1391/01/25 »
نام موقعیت اداره سن تاریخ شروع حقوق
بلافاصله جزئیات پنهان را نشان دهید
ریسپانسیو توانایی نمایش جزئیاتی را که به روش های مختلف پنهان کرده است ، دارد.
نام کوچک نام خانوادگی موقعیت اداره سن تاریخ شروع حقوق اکستن پست الکترونیک
ببر نیکسون معمار سیستم کرمان 61 1391/04/25 320 هزار و 800 تومان 5421 t.nixon@datatables.net
معصومه زمستانها حسابدار البرز 63 1391/07/25 170،750 تومان 8422 g.winters@datatables.net
اشتون کاکس نویسنده فنی جوان تبریز 66 2009/01/12 86000 تومان 1562 a.cox@datatables.net
مهدی کلی توسعه دهنده ارشد Javascript کرمان 22 1392/03/29 433،060 تومان 6224 c.kelly@datatables.net
ایسان سهریر حسابدار البرز 33 2008/11/28 162،700 تومان 5407 a.satou@datatables.net
بنیمین ویلیامسون متخصص ادغام نیویورک 61 1392/12/02 372000 تومان 4804 b.williamson@datatables.net
هرود چندلر دستیار فروش تبریز 59 1392/08/06 137،500 تومان 9608 h.chandler@datatables.net
رها همایون متخصص ادغام البرز 55 1390/10/14 327،900 تومان 6200 r.davidson@datatables.net
مصطفی جنتی توسعه دهندگان جاواسکریپت تبریز 39 2009/09/15 205،500 تومان 2360 c.hurst@datatables.net
سونیا فراست مهندس نرم افزار کرمان 23 1387/12/13 103،600 تومان 1667 s.frost@datatables.net
مهدیس سود مدیر دفتر لندن 30 2008/12/19 90560 تومان 3814 j.gaines@datatables.net
کیوان فرهاد رهبر پشتیانی کرمان 22 1393/03/03 342000 تومان 9497 q.flynn@datatables.net
اکبرج مارشال مدیر منطقه تبریز 36 2008/10/16 470،600 تومان 6741 c.marshall@datatables.net
هیلی عباس طراح ارشد بازاریابی لندن 43 1392/12/18 313،500 تومان 3597 h.kennedy@datatables.net
اصغر بابایی فیتزپاتریک مدیر منطقه لندن 19 1390/03/17 385،750 تومان 1965 t.fitzpatrick@datatables.net
مایکل سیلوا طراح بازاریابی لندن 66 1392/11/27 535000تومان 1581 m.silva@datatables.net
شاهین بیرد مدیر ارشد مالی (مدیر مالی) نیویورک 64 1390/06/09 725،000 تومان 3059 p.byrd@datatables.net
لادن کم مدیر سیستم ها نیویورک 59 2009/04/10 237،500 تومان 1721 g.little@datatables.net
بابک کامیارزاد مهندس نرم افزار لندن 41 1392/10/13 132000 تومان 2558 b.greer@datatables.net
علی رحیم متجرم کرمان 35 1392/09/26 217،500 تومان 2290 d.rios@datatables.net
هدا آریا سرب توسعه نیویورک 30 1391/09/03 345000 تومان 1937 j.caldwell@datatables.net
هسنا عسل مدیر ارشد بازاریابی (CMO) نیویورک 40 2009/06/25 675،000 تومان 6154 y.berry@datatables.net
سزار ونس پشتیبانی پیش فروش نیویورک 21 1391/12/12 106،450 تومان 8330 c.vance@datatables.net
دوریس ودیعی دستیار فروش مازندران 23 1390/09/20 85،600 تومان 3023 d.wilder@datatables.net
سمانه کیکاووس مدیر اختصاصی کارمندان لندن 47 2009/10/09 12000000 تومان 5797 a.ramos@datatables.net
کیکاووس جمال توسعه دهنده کرمان 42 1390/12/22 92،575 تومان 8822 g.joyce@datatables.net
ماندانا چانگ مدیر منطقه سنگاپور 28 1390/11/14 357،650 تومان 9239 j.chang@datatables.net
امین واگنر مهندس نرم افزار تبریز 28 1391/06/07 206،850 تومان 1314 b.wagner@datatables.net
فریبا سبز مدیر عامل (COO) تبریز 48 1390/03/11 850،000 تومان 2947 f.green@datatables.net
علیمحمد ایمان بازاریابی منطقه ای البرز 20 1391/08/14 163000 تومان 8899 s.itou@datatables.net
مهبد خانه متخصص ادغام مازندران 37 1391/06/02 95400 تومان 2769 m.house@datatables.net
سحراب بابک توسعه دهنده لندن 53 2009/10/22 114،500 تومان 6832 s.burks@datatables.net
4 حمیدی نویسنده فنی لندن 27 1391/05/07 145000 تومان 3606 p.bartlett@datatables.net
کیکاووس سمین سرگروه تبریز 22 2008/10/26 235،500 تومان 2860 g.cortez@datatables.net
مارتنا مکاییل پشتیبانی پس از فروش کرمان 46 1391/03/09 324،050 تومان 8240 m.mccray@datatables.net
رضا خدمتکار طراح بازاریابی تبریز 47 2009/12/09 85،675 تومان 5384 u.butler@datatables.net
هاوارد کرمان مدیر دفتر تبریز 51 2008/12/16 164،500 تومان 7031 h.hatfield@datatables.net
امید سجاد منشی تبریز 41 1390/02/12 109،850 تومان 6318 h.fuentes@datatables.net
تاتیانا حمید کنترل کننده مالی تبریز 62 2009/02/14 452،500 تومان 9422 v.harrell@datatables.net
تیموتی مونی مدیر دفتر لندن 37 2008/12/11 136200 تومان 7580 t.mooney@datatables.net
امیر ایران کارگردان نیویورک 65 2008/09/26 645،750 تومان 1042 j.bradshaw@datatables.net
اولیویا مصطفی مهندس پشتیبانی سنگاپور 64 1391/02/03 234،500 تومان 2120 o.liang@datatables.net
بهرام نش مهندس نرم افزار لندن 38 1391/05/03 163،500 تومان 6222 b.nash@datatables.net
ساکورا عباس مهندس پشتیبانی البرز 37 2009/08/19 139،575 تومان 9383 s.yamamoto@datatables.net
تراب پویا توسعه دهنده نیویورک 61 1393/08/11 98540 تومان 8327 t.walton@datatables.net
فربد سهراب مهندس پشتیبانی تبریز 47 2009/07/07 87،500 تومان 2927 f.camacho@datatables.net
سبحان بالدوین هماهنگ کننده داده سنگاپور 64 1392/04/09 138،575 تومان 8352 s.baldwin@datatables.net
کوکب صادق مهندس نرم افزار نیویورک 63 1390/01/04 125،250 تومان 7439 z.frank@datatables.net
آزیتا سرانو مهندس نرم افزار تبریز 56 1392/06/01 115000 تومان 4389 z.serrano@datatables.net
ماندانا آکوستا توسعه دهنده جاوا اسکریپت کرمان 43 1393/02/01 75650 تومان 3431 j.acosta@datatables.net
سارا استیونز دستیار فروش نیویورک 46 1391/12/06 145،600 تومان 3990 c.stevens@datatables.net
ریما خدمتکار مدیر منطقه لندن 47 1391/03/21 356،250 تومان 1016 h.butler@datatables.net
لائل کامیارزاد مدیر سیستم ها لندن 21 2009/02/27 103،500 تومان 6733 l.greer@datatables.net
تقی اسکندر توسعه دهنده تبریز 30 1390/07/14 86،500 تومان 8196 j.alexander@datatables.net
شادی دکر مدیر منطقه کرمان 51 2008/11/13 183000 تومان 6373 s.decker@datatables.net
مایکل سیروس توسعه دهندگان جاواسکریپت سنگاپور 29 1391/06/27 183000 تومان 5384 m.bruce@datatables.net
دنیا سالار پشتیبانی مشتری نیویورک 27 1391/01/25 » 4226 d.snider@datatables.net