در حال بارگیری پنل مدیریت...

تکمیل خودکار
تکمیل خودکار مانند اکسل به DataTable گزینه ای می دهد تا با کلیک و کشیدن بر روی چندین سلول ، اطلاعات سلول های انتخاب شده را پر کرده و در صورت لزوم تعداد آنها را افزایش دهد.
نام موقعیت اداره سن تاریخ شروع حقوق
حسن بغدادی معمار سیستم کرمان 61 1391/04/25 320.800،00 تومان
صادق پویایی حسابدار البرز 63 1391/07/25 170.750،00 تومان
هانیه قامی نویسنده فنی جوان تبریز 66 2009/01/12 86.000،00 تومان
احمد نور محمدی توسعه دهنده ارشد Javascript کرمان 22 1392/03/29 433.060،00 تومان
آریانا واعظی حسابدار البرز 33 2008/11/28 162.700،00 تومان
احمد رزاق متخصص ادغام نیویورک 61 1392/12/02 372.000،00 تومان
حمید معصومی نژاد دستیار فروش تبریز 59 1392/08/06 137.500،00 تومان
رونا دیویدسون متخصص ادغام البرز 55 1390/10/14 327.900،00 تومان
محمد صادقی توسعه دهندگان جاواسکریپت تبریز 39 2009/09/15 205.500،00 تومان
سونیا فراست مهندس نرم افزار کرمان 23 1387/12/13 103.600،00 تومان
جنا گینز مدیر دفتر لندن 30 2008/12/19 90.560،00 تومان
ماهان تیموری رهبر پشتیانی کرمان 22 1393/03/03 342.000،00 تومان
آشیا بابایی مدیر منطقه تبریز 36 2008/10/16 470.600،00 تومان
یاناز مجیدی طراح ارشد بازاریابی لندن 43 1392/12/18 313.500،00 تومان
تاتیانا فیتزپاتریک مدیر منطقه لندن 19 1390/03/17 385.750،00 تومان
بهروز نجفی طراح بازاریابی لندن 66 1392/11/27 198.500،00 تومان
پل بیرد مدیر ارشد مالی (مدیر مالی) نیویورک 64 1390/06/09 725.000،00 تومان
گلوریا لیتل مدیر سیستم ها نیویورک 59 2009/04/10 237.500،00 تومان
سام درخشانی مهندس نرم افزار لندن 41 1392/10/13 132.000،00 تومان
دانیال مونایی متجرم کرمان 35 1392/09/26 217.500،00 تومان
صحت هادایی سرب توسعه نیویورک 30 1391/09/03 345.000،00 تومان
یوری بری مدیر ارشد بازاریابی (CMO) نیویورک 40 2009/06/25 675.000،00 تومان
مجید بابکی پشتیبانی پیش فروش نیویورک 21 1391/12/12 106.450،00 تومان
دنیا وندرانی دستیار فروش مازندران 23 1390/09/20 85.600،00 تومان
حنا دختری در مزرعه مدیر اختصاصی کارمندان لندن 47 2009/10/09 1.200.000،00 تومان
رضا اعتماد توسعه دهنده کرمان 42 1390/12/22 92.575،00 تومان
پارسیه عزیزی مدیر منطقه سنگاپور 28 1390/11/14 357.650،00 تومان
میثم گلی مهندس نرم افزار تبریز 28 1391/06/07 206.850،00 تومان
فیونا گرین مدیر عامل (COO) تبریز 48 1390/03/11 850.000،00 تومان
مازیار صالحی بازاریابی منطقه ای البرز 20 1391/08/14 163.000،00 تومان
خانه میشل متخصص ادغام مازندران 37 1391/06/02 95.400،00 تومان
هستی رشیدی توسعه دهنده لندن 53 2009/10/22 114.500،00 تومان
سمانه سموتی نویسنده فنی لندن 27 1391/05/07 145.000،00 تومان
هاشم خاقانی سرگروه تبریز 22 2008/10/26 235.500،00 تومان
مریم مکانی پشتیبانی پس از فروش کرمان 46 1391/03/09 324.050،00 تومان
خدمتکار واحد طراح بازاریابی تبریز 47 2009/12/09 85.675،00 تومان
محمد جوانی مدیر دفتر تبریز 51 2008/12/16 164.500،00 تومان
جفر کارانی منشی تبریز 41 1390/02/12 109.850،00 تومان
ویویان هارل کنترل کننده مالی تبریز 62 2009/02/14 452.500،00 تومان
مهرداد همدانی مدیر دفتر لندن 37 2008/12/11 136.200 تومان
رحمان توری کارگردان نیویورک 65 2008/09/26 645.750،00 تومان
شهرزاد کیانی مهندس پشتیبانی سنگاپور 64 1391/02/03 234.500،00 تومان
حمید لولایی مهندس نرم افزار لندن 38 1391/05/03 163.500،00 تومان
آتوسا اسفندیار مهندس پشتیبانی البرز 37 2009/08/19 139.575،00 تومان
ثور والتون توسعه دهنده نیویورک 61 1393/08/11 98.540،00 تومان
همایون آبادانی مهندس پشتیبانی تبریز 47 2009/07/07 87.500،00 تومان
کامیار همایونی هماهنگ کننده داده سنگاپور 64 1392/04/09 138.575،00 تومان
صغرا منصوری مهندس نرم افزار نیویورک 63 1390/01/04 125.250،00 تومان
سونیا رحمانی مهندس نرم افزار تبریز 56 1392/06/01 115.000،00 تومان
جنیفر آکوستا توسعه دهنده جاوا اسکریپت کرمان 43 1393/02/01 75.650،00 تومان
بهاره عبدالحسینی دستیار فروش نیویورک 46 1391/12/06 145.600،00 تومان
هرمیون باتلر مدیر منطقه لندن 47 1391/03/21 356.250،00 تومان
لائل گریر مدیر سیستم ها لندن 21 2009/02/27 103.500،00 تومان
جعفر جوادی توسعه دهنده تبریز 30 1390/07/14 86.500،00 تومان
شاد دکر مدیر منطقه کرمان 51 2008/11/13 183.000،00 تومان
حامد قیمی توسعه دهندگان جاواسکریپت سنگاپور 29 1391/06/27 183.000،00 تومان
دنیا اسفندیاری پشتیبانی مشتری نیویورک 27 1391/01/25 112.000،00 تومان
نام موقعیت اداره سن تاریخ شروع حقوق
ادغام جداول کلید
اگر به دنبال تقلید از رابط کاربر برنامه های صفحه گسترده مانند Excel با DataTable هستید ، ترکیبی از KeyTable و AutoFill شما را به آنجا می رساند!
نام موقعیت اداره سن تاریخ شروع حقوق
حسن بغدادی معمار سیستم کرمان 61 1391/04/25 320.800،00 تومان
صادق پویایی حسابدار البرز 63 1391/07/25 170.750،00 تومان
هانیه قامی نویسنده فنی جوان تبریز 66 2009/01/12 86.000،00 تومان
احمد نور محمدی توسعه دهنده ارشد Javascript کرمان 22 1392/03/29 433.060،00 تومان
آریانا واعظی حسابدار البرز 33 2008/11/28 162.700،00 تومان
احمد رزاق متخصص ادغام نیویورک 61 1392/12/02 372.000،00 تومان
حمید معصومی نژاد دستیار فروش تبریز 59 1392/08/06 137.500،00 تومان
رونا دیویدسون متخصص ادغام البرز 55 1390/10/14 327.900،00 تومان
محمد صادقی توسعه دهندگان جاواسکریپت تبریز 39 2009/09/15 205.500،00 تومان
سونیا فراست مهندس نرم افزار کرمان 23 1387/12/13 103.600،00 تومان
جنا گینز مدیر دفتر لندن 30 2008/12/19 90.560،00 تومان
ماهان تیموری رهبر پشتیانی کرمان 22 1393/03/03 342.000،00 تومان
آشیا بابایی مدیر منطقه تبریز 36 2008/10/16 470.600،00 تومان
یاناز مجیدی طراح ارشد بازاریابی لندن 43 1392/12/18 313.500،00 تومان
تاتیانا فیتزپاتریک مدیر منطقه لندن 19 1390/03/17 385.750،00 تومان
بهروز نجفی طراح بازاریابی لندن 66 1392/11/27 198.500،00 تومان
پل بیرد مدیر ارشد مالی (مدیر مالی) نیویورک 64 1390/06/09 725.000،00 تومان
گلوریا لیتل مدیر سیستم ها نیویورک 59 2009/04/10 237.500،00 تومان
سام درخشانی مهندس نرم افزار لندن 41 1392/10/13 132.000،00 تومان
دانیال مونایی متجرم کرمان 35 1392/09/26 217.500،00 تومان
صحت هادایی سرب توسعه نیویورک 30 1391/09/03 345.000،00 تومان
یوری بری مدیر ارشد بازاریابی (CMO) نیویورک 40 2009/06/25 675.000،00 تومان
مجید بابکی پشتیبانی پیش فروش نیویورک 21 1391/12/12 106.450،00 تومان
دنیا وندرانی دستیار فروش مازندران 23 1390/09/20 85.600،00 تومان
حنا دختری در مزرعه مدیر اختصاصی کارمندان لندن 47 2009/10/09 1.200.000،00 تومان
رضا اعتماد توسعه دهنده کرمان 42 1390/12/22 92.575،00 تومان
پارسیه عزیزی مدیر منطقه سنگاپور 28 1390/11/14 357.650،00 تومان
میثم گلی مهندس نرم افزار تبریز 28 1391/06/07 206.850،00 تومان
فیونا گرین مدیر عامل (COO) تبریز 48 1390/03/11 850.000،00 تومان
مازیار صالحی بازاریابی منطقه ای البرز 20 1391/08/14 163.000،00 تومان
خانه میشل متخصص ادغام مازندران 37 1391/06/02 95.400،00 تومان
هستی رشیدی توسعه دهنده لندن 53 2009/10/22 114.500،00 تومان
سمانه سموتی نویسنده فنی لندن 27 1391/05/07 145.000،00 تومان
هاشم خاقانی سرگروه تبریز 22 2008/10/26 235.500،00 تومان
مریم مکانی پشتیبانی پس از فروش کرمان 46 1391/03/09 324.050،00 تومان
خدمتکار واحد طراح بازاریابی تبریز 47 2009/12/09 85.675،00 تومان
محمد جوانی مدیر دفتر تبریز 51 2008/12/16 164.500،00 تومان
جفر کارانی منشی تبریز 41 1390/02/12 109.850،00 تومان
ویویان هارل کنترل کننده مالی تبریز 62 2009/02/14 452.500،00 تومان
مهرداد همدانی مدیر دفتر لندن 37 2008/12/11 136.200 تومان
رحمان توری کارگردان نیویورک 65 2008/09/26 645.750،00 تومان
شهرزاد کیانی مهندس پشتیبانی سنگاپور 64 1391/02/03 234.500،00 تومان
حمید لولایی مهندس نرم افزار لندن 38 1391/05/03 163.500،00 تومان
آتوسا اسفندیار مهندس پشتیبانی البرز 37 2009/08/19 139.575،00 تومان
ثور والتون توسعه دهنده نیویورک 61 1393/08/11 98.540،00 تومان
همایون آبادانی مهندس پشتیبانی تبریز 47 2009/07/07 87.500،00 تومان
کامیار همایونی هماهنگ کننده داده سنگاپور 64 1392/04/09 138.575،00 تومان
صغرا منصوری مهندس نرم افزار نیویورک 63 1390/01/04 125.250،00 تومان
سونیا رحمانی مهندس نرم افزار تبریز 56 1392/06/01 115.000،00 تومان
جنیفر آکوستا توسعه دهنده جاوا اسکریپت کرمان 43 1393/02/01 75.650،00 تومان
بهاره عبدالحسینی دستیار فروش نیویورک 46 1391/12/06 145.600،00 تومان
هرمیون باتلر مدیر منطقه لندن 47 1391/03/21 356.250،00 تومان
لائل گریر مدیر سیستم ها لندن 21 2009/02/27 103.500،00 تومان
جعفر جوادی توسعه دهنده تبریز 30 1390/07/14 86.500،00 تومان
شاد دکر مدیر منطقه کرمان 51 2008/11/13 183.000،00 تومان
حامد قیمی توسعه دهندگان جاواسکریپت سنگاپور 29 1391/06/27 183.000،00 تومان
دنیا اسفندیاری پشتیبانی مشتری نیویورک 27 1391/01/25 112.000،00 تومان
نام موقعیت اداره سن تاریخ شروع حقوق
انتخاب کننده ستون
ستون AutoFill توانایی تعیین آنچه را که باید از طریق گزینه autoFill.columns فعال کند فراهم می کند. با این کار هر مقدار مجاز توسط نوع داده انتخابگر ستون ، مانند آرایه ای از نمایه های ستون ، نام کلاس ، یا همانطور که در این مورد انتخابگر jQuery نشان داده شده است ، پذیرفته خواهد شد.
نام موقعیت اداره سن حقوق
حسن بغدادی معمار سیستم کرمان 61 320 هزار و 800 تومان
صادق پویایی حسابدار البرز 63 170،750 تومان
هانیه قامی نویسنده فنی جوان تبریز 66 86000 تومان
احمد نور محمدی توسعه دهنده ارشد Javascript کرمان 22 433،060 تومان
آریانا واعظی حسابدار البرز 33 162،700 تومان
احمد رزاق متخصص ادغام نیویورک 61 372000 تومان
حمید معصومی نژاد دستیار فروش تبریز 59 137،500 تومان
رونا دیویدسون متخصص ادغام البرز 55 327،900 تومان
محمد صادقی توسعه دهندگان جاواسکریپت تبریز 39 205،500 تومان
سونیا فراست مهندس نرم افزار کرمان 23 103،600 تومان
جنا گینز مدیر دفتر لندن 30 90560 تومان
ماهان تیموری رهبر پشتیانی کرمان 22 342000 تومان
آشیا بابایی مدیر منطقه تبریز 36 470،600 تومان
یاناز مجیدی طراح ارشد بازاریابی لندن 43 313،500 تومان
تاتیانا فیتزپاتریک مدیر منطقه لندن 19 385،750 تومان
بهروز نجفی طراح بازاریابی لندن 66 535000تومان
پل بیرد مدیر ارشد مالی (مدیر مالی) نیویورک 64 725،000 تومان
گلوریا لیتل مدیر سیستم ها نیویورک 59 237،500 تومان
سام درخشانی مهندس نرم افزار لندن 41 132000 تومان
دانیال مونایی متجرم کرمان 35 217،500 تومان
صحت هادایی سرب توسعه نیویورک 30 345000 تومان
یوری بری مدیر ارشد بازاریابی (CMO) نیویورک 40 675،000 تومان
مجید بابکی پشتیبانی پیش فروش نیویورک 21 106،450 تومان
دنیا وندرانی دستیار فروش مازندران 23 85،600 تومان
حنا دختری در مزرعه مدیر اختصاصی کارمندان لندن 47 12000000 تومان
رضا اعتماد توسعه دهنده کرمان 42 92،575 تومان
پارسیه عزیزی مدیر منطقه سنگاپور 28 357،650 تومان
میثم گلی مهندس نرم افزار تبریز 28 206،850 تومان
فیونا گرین مدیر عامل (COO) تبریز 48 850،000 تومان
مازیار صالحی بازاریابی منطقه ای البرز 20 163000 تومان
خانه میشل متخصص ادغام مازندران 37 95400 تومان
هستی رشیدی توسعه دهنده لندن 53 114،500 تومان
سمانه سموتی نویسنده فنی لندن 27 145000 تومان
هاشم خاقانی سرگروه تبریز 22 235،500 تومان
مریم مکانی پشتیبانی پس از فروش کرمان 46 324،050 تومان
خدمتکار واحد طراح بازاریابی تبریز 47 85،675 تومان
محمد جوانی مدیر دفتر تبریز 51 164،500 تومان
جفر کارانی منشی تبریز 41 109،850 تومان
ویویان هارل کنترل کننده مالی تبریز 62 452،500 تومان
مهرداد همدانی مدیر دفتر لندن 37 136200 تومان
رحمان توری کارگردان نیویورک 65 645،750 تومان
شهرزاد کیانی مهندس پشتیبانی سنگاپور 64 234،500 تومان
حمید لولایی مهندس نرم افزار لندن 38 163،500 تومان
آتوسا اسفندیار مهندس پشتیبانی البرز 37 139،575 تومان
ثور والتون توسعه دهنده نیویورک 61 98540 تومان
همایون آبادانی مهندس پشتیبانی تبریز 47 87،500 تومان
کامیار همایونی هماهنگ کننده داده سنگاپور 64 138،575 تومان
صغرا منصوری مهندس نرم افزار نیویورک 63 125،250 تومان
سونیا رحمانی مهندس نرم افزار تبریز 56 115000 تومان
جنیفر آکوستا توسعه دهنده جاوا اسکریپت کرمان 43 75650 تومان
بهاره عبدالحسینی دستیار فروش نیویورک 46 145،600 تومان
هرمیون باتلر مدیر منطقه لندن 47 356،250 تومان
لائل گریر مدیر سیستم ها لندن 21 103،500 تومان
جعفر جوادی توسعه دهنده تبریز 30 86،500 تومان
شاد دکر مدیر منطقه کرمان 51 183000 تومان
حامد قیمی توسعه دهندگان جاواسکریپت سنگاپور 29 183000 تومان
دنیا اسفندیاری پشتیبانی مشتری نیویورک 27 »
نام موقعیت اداره سن حقوق
پیمایش جدول داده
با کشیدن یک دسته تکمیل خودکار ، با نزدیک شدن به لبه م scلفه پیمایش ، جدول (اگر پیمایش DataTable فعال باشد) یا پنجره به طور خودکار پیمایش می شود. مثال زیر اثر DataTable را با پیمایش نشان می دهد (و در صورت نیاز پنجره را نیز نشان می دهد).
نام موقعیت اداره سن تاریخ شروع حقوق
حسن بغدادی معمار سیستم کرمان 61 1391/04/25 320.800،00 تومان
صادق پویایی حسابدار البرز 63 1391/07/25 170.750،00 تومان
هانیه قامی نویسنده فنی جوان تبریز 66 2009/01/12 86.000،00 تومان
احمد نور محمدی توسعه دهنده ارشد Javascript کرمان 22 1392/03/29 433.060،00 تومان
آریانا واعظی حسابدار البرز 33 2008/11/28 162.700،00 تومان
احمد رزاق متخصص ادغام نیویورک 61 1392/12/02 372.000،00 تومان
حمید معصومی نژاد دستیار فروش تبریز 59 1392/08/06 137.500،00 تومان
رونا دیویدسون متخصص ادغام البرز 55 1390/10/14 327.900،00 تومان
محمد صادقی توسعه دهندگان جاواسکریپت تبریز 39 2009/09/15 205.500،00 تومان
سونیا فراست مهندس نرم افزار کرمان 23 1387/12/13 103.600،00 تومان
جنا گینز مدیر دفتر لندن 30 2008/12/19 90.560،00 تومان
ماهان تیموری رهبر پشتیانی کرمان 22 1393/03/03 342.000،00 تومان
آشیا بابایی مدیر منطقه تبریز 36 2008/10/16 470.600،00 تومان
یاناز مجیدی طراح ارشد بازاریابی لندن 43 1392/12/18 313.500،00 تومان
تاتیانا فیتزپاتریک مدیر منطقه لندن 19 1390/03/17 385.750،00 تومان
بهروز نجفی طراح بازاریابی لندن 66 1392/11/27 198.500،00 تومان
پل بیرد مدیر ارشد مالی (مدیر مالی) نیویورک 64 1390/06/09 725.000،00 تومان
گلوریا لیتل مدیر سیستم ها نیویورک 59 2009/04/10 237.500،00 تومان
سام درخشانی مهندس نرم افزار لندن 41 1392/10/13 132.000،00 تومان
دانیال مونایی متجرم کرمان 35 1392/09/26 217.500،00 تومان
صحت هادایی سرب توسعه نیویورک 30 1391/09/03 345.000،00 تومان
یوری بری مدیر ارشد بازاریابی (CMO) نیویورک 40 2009/06/25 675.000،00 تومان
مجید بابکی پشتیبانی پیش فروش نیویورک 21 1391/12/12 106.450،00 تومان
دنیا وندرانی دستیار فروش مازندران 23 1390/09/20 85.600،00 تومان
حنا دختری در مزرعه مدیر اختصاصی کارمندان لندن 47 2009/10/09 1.200.000،00 تومان
رضا اعتماد توسعه دهنده کرمان 42 1390/12/22 92.575،00 تومان
پارسیه عزیزی مدیر منطقه سنگاپور 28 1390/11/14 357.650،00 تومان
میثم گلی مهندس نرم افزار تبریز 28 1391/06/07 206.850،00 تومان
فیونا گرین مدیر عامل (COO) تبریز 48 1390/03/11 850.000،00 تومان
مازیار صالحی بازاریابی منطقه ای البرز 20 1391/08/14 163.000،00 تومان
خانه میشل متخصص ادغام مازندران 37 1391/06/02 95.400،00 تومان
هستی رشیدی توسعه دهنده لندن 53 2009/10/22 114.500،00 تومان
سمانه سموتی نویسنده فنی لندن 27 1391/05/07 145.000،00 تومان
هاشم خاقانی سرگروه تبریز 22 2008/10/26 235.500،00 تومان
مریم مکانی پشتیبانی پس از فروش کرمان 46 1391/03/09 324.050،00 تومان
خدمتکار واحد طراح بازاریابی تبریز 47 2009/12/09 85.675،00 تومان
محمد جوانی مدیر دفتر تبریز 51 2008/12/16 164.500،00 تومان
جفر کارانی منشی تبریز 41 1390/02/12 109.850،00 تومان
ویویان هارل کنترل کننده مالی تبریز 62 2009/02/14 452.500،00 تومان
مهرداد همدانی مدیر دفتر لندن 37 2008/12/11 136.200 تومان
رحمان توری کارگردان نیویورک 65 2008/09/26 645.750،00 تومان
شهرزاد کیانی مهندس پشتیبانی سنگاپور 64 1391/02/03 234.500،00 تومان
حمید لولایی مهندس نرم افزار لندن 38 1391/05/03 163.500،00 تومان
آتوسا اسفندیار مهندس پشتیبانی البرز 37 2009/08/19 139.575،00 تومان
ثور والتون توسعه دهنده نیویورک 61 1393/08/11 98.540،00 تومان
همایون آبادانی مهندس پشتیبانی تبریز 47 2009/07/07 87.500،00 تومان
کامیار همایونی هماهنگ کننده داده سنگاپور 64 1392/04/09 138.575،00 تومان
صغرا منصوری مهندس نرم افزار نیویورک 63 1390/01/04 125.250،00 تومان
سونیا رحمانی مهندس نرم افزار تبریز 56 1392/06/01 115.000،00 تومان
جنیفر آکوستا توسعه دهنده جاوا اسکریپت کرمان 43 1393/02/01 75.650،00 تومان
بهاره عبدالحسینی دستیار فروش نیویورک 46 1391/12/06 145.600،00 تومان
هرمیون باتلر مدیر منطقه لندن 47 1391/03/21 356.250،00 تومان
لائل گریر مدیر سیستم ها لندن 21 2009/02/27 103.500،00 تومان
جعفر جوادی توسعه دهنده تبریز 30 1390/07/14 86.500،00 تومان
شاد دکر مدیر منطقه کرمان 51 2008/11/13 183.000،00 تومان
حامد قیمی توسعه دهندگان جاواسکریپت سنگاپور 29 1391/06/27 183.000،00 تومان
دنیا اسفندیاری پشتیبانی مشتری نیویورک 27 1391/01/25 112.000،00 تومان
نام موقعیت اداره سن تاریخ شروع حقوق