در حال بارگیری پنل مدیریت...

پوکو

info@imanpa.ir
289-335-6503

صورتحساب #1069

صادر شده: فروردین27 ، 1399
پرداخت سررسید: شهریور27 ، 1399


یوهان دیو

JohanDeo@gmail.com
555-555-5555

شرح پروژه

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

توضیحات مورد
ساعت
نرخ
زیر کل

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

5

75 تومن

375000 ت

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

3

75 تومن

225000 ت

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

10

75 تومن

750.00 تومن

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

10

75 تومن

750.00 تومن

HST

13٪

419.25 تومن

جمع
3،644،25 تومن