در حال بارگیری پنل مدیریت...

چگونه از آن استفاده کنیم؟
مرحله 1

شامل vertical-menu.js & vertical-menu.css

مرحله 2

هنگامی که می خواهید از منوی عمودی استفاده کنید باید تماس ستون کناری را به کلاس vertical-main-menu-class جایگزین کنید.

مرحله 3

متن html را با توجه به نیاز خود در این طرح کپی کنید.

مرحله 4

در آخر می توانید متناسب با نیاز خود محتوا را تغییر دهید.

<!-- Cod Box Copy begin -->
 <div class="card-body">
   <h5>Step 1</h5>
   <p>Include vertical-menu.js & vertical-menu.css</p>
   <h5>Step 2</h5>
   <p>You need to replace page-sidebar call to vertical-menu-main class when you want to use vertical menu.</p>
   <h5>Step 3</h5>
   <p>Copy html code of navbar according to your requirement in this layout.</p>
   <h5>Step 4</h5>
   <p>Finally, you can change the content according to your need.</p>
 </div>
<!-- Cod Box Copy end -->