در حال بارگیری پنل مدیریت...

پیکربندی صفر
Datatable به طور پیش فرض اکثر ویژگی ها را فعال کرده است ، بنابراین برای استفاده از آن در جداول خود تنها کاری که باید بکنید فراخوانی عملکرد ساخت است: $ (). DataTable ()؛.
نام موقعیت اداره سن تاریخ شروع حقوق
حسن بغدادی معمار سیستم کرمان 61 1391/04/25 320 هزار و 800 تومان
صادق پویایی حسابدار البرز 63 1391/07/25 170،750 تومان
هانیه قامی نویسنده فنی جوان تبریز 66 2009/01/12 86000 تومان
احمد نور محمدی توسعه دهنده ارشد Javascript کرمان 22 1392/03/29 433،060 تومان
آریانا واعظی حسابدار البرز 33 2008/11/28 162،700 تومان
احمد رزاق متخصص ادغام نیویورک 61 1392/12/02 372000 تومان
حمید معصومی نژاد دستیار فروش تبریز 59 1392/08/06 137،500 تومان
رونا دیویدسون متخصص ادغام البرز 55 1390/10/14 327،900 تومان
محمد صادقی توسعه دهندگان جاواسکریپت تبریز 39 2009/09/15 205،500 تومان
سونیا فراست مهندس نرم افزار کرمان 23 1387/12/13 103،600 تومان
جنا گینز مدیر دفتر لندن 30 2008/12/19 90560 تومان
ماهان تیموری رهبر پشتیانی کرمان 22 1393/03/03 342000 تومان
آشیا بابایی مدیر منطقه تبریز 36 2008/10/16 470،600 تومان
یاناز مجیدی طراح ارشد بازاریابی لندن 43 1392/12/18 313،500 تومان
تاتیانا فیتزپاتریک مدیر منطقه لندن 19 1390/03/17 385،750 تومان
بهروز نجفی طراح بازاریابی لندن 66 1392/11/27 535000تومان
پل بیرد مدیر ارشد مالی (مدیر مالی) نیویورک 64 1390/06/09 725،000 تومان
گلوریا لیتل مدیر سیستم ها نیویورک 59 2009/04/10 237،500 تومان
سام درخشانی مهندس نرم افزار لندن 41 1392/10/13 132000 تومان
دانیال مونایی متجرم کرمان 35 1392/09/26 217،500 تومان
صحت هادایی سرب توسعه نیویورک 30 1391/09/03 345000 تومان
یوری بری مدیر ارشد بازاریابی (CMO) نیویورک 40 2009/06/25 675،000 تومان
مجید بابکی پشتیبانی پیش فروش نیویورک 21 1391/12/12 106،450 تومان
دنیا وندرانی دستیار فروش مازندران 23 1390/09/20 85،600 تومان
حنا دختری در مزرعه مدیر اختصاصی کارمندان لندن 47 2009/10/09 12000000 تومان
رضا اعتماد توسعه دهنده کرمان 42 1390/12/22 92،575 تومان
پارسیه عزیزی مدیر منطقه سنگاپور 28 1390/11/14 357،650 تومان
میثم گلی مهندس نرم افزار تبریز 28 1391/06/07 206،850 تومان
فیونا گرین مدیر عامل (COO) تبریز 48 1390/03/11 850،000 تومان
مازیار صالحی بازاریابی منطقه ای البرز 20 1391/08/14 163000 تومان
خانه میشل متخصص ادغام مازندران 37 1391/06/02 95400 تومان
هستی رشیدی توسعه دهنده لندن 53 2009/10/22 114،500 تومان
سمانه سموتی نویسنده فنی لندن 27 1391/05/07 145000 تومان
هاشم خاقانی سرگروه تبریز 22 2008/10/26 235،500 تومان
مریم مکانی پشتیبانی پس از فروش کرمان 46 1391/03/09 324،050 تومان
خدمتکار واحد طراح بازاریابی تبریز 47 2009/12/09 85،675 تومان
محمد جوانی مدیر دفتر تبریز 51 2008/12/16 164،500 تومان
جفر کارانی منشی تبریز 41 1390/02/12 109،850 تومان
ویویان هارل کنترل کننده مالی تبریز 62 2009/02/14 452،500 تومان
مهرداد همدانی مدیر دفتر لندن 37 2008/12/11 136200 تومان
رحمان توری کارگردان نیویورک 65 2008/09/26 645،750 تومان
شهرزاد کیانی مهندس پشتیبانی سنگاپور 64 1391/02/03 234،500 تومان
حمید لولایی مهندس نرم افزار لندن 38 1391/05/03 163،500 تومان
آتوسا اسفندیار مهندس پشتیبانی البرز 37 2009/08/19 139،575 تومان
ثور والتون توسعه دهنده نیویورک 61 1393/08/11 98540 تومان
همایون آبادانی مهندس پشتیبانی تبریز 47 2009/07/07 87،500 تومان
کامیار همایونی هماهنگ کننده داده سنگاپور 64 1392/04/09 138،575 تومان
صغرا منصوری مهندس نرم افزار نیویورک 63 1390/01/04 125،250 تومان
سونیا رحمانی مهندس نرم افزار تبریز 56 1392/06/01 115000 تومان
جنیفر آکوستا توسعه دهنده جاوا اسکریپت کرمان 43 1393/02/01 75650 تومان
بهاره عبدالحسینی دستیار فروش نیویورک 46 1391/12/06 145،600 تومان
هرمیون باتلر مدیر منطقه لندن 47 1391/03/21 356،250 تومان
لائل گریر مدیر سیستم ها لندن 21 2009/02/27 103،500 تومان
جعفر جوادی توسعه دهنده تبریز 30 1390/07/14 86،500 تومان
شاد دکر مدیر منطقه کرمان 51 2008/11/13 183000 تومان
حامد قیمی توسعه دهندگان جاواسکریپت سنگاپور 29 1391/06/27 183000 تومان
دنیا اسفندیاری پشتیبانی مشتری نیویورک 27 1391/01/25 »
ویژگی غیرفعال / غیرفعال کردن
غیرفعال کردن ویژگی هایی که نمی خواهید برای یک جدول خاص استفاده کنید با تنظیم یک متغیر در مورد مقداردهی اولیه به راحتی انجام می شود در مثال زیر فقط ویژگی جستجوی سمت چپ فعال است (که به طور پیش فرض است) .
نام موقعیت اداره سن تاریخ شروع حقوق
حسن بغدادی معمار سیستم کرمان 61 1391/04/25 320 هزار و 800 تومان
صادق پویایی حسابدار البرز 63 1391/07/25 170،750 تومان
هانیه قامی نویسنده فنی جوان تبریز 66 2009/01/12 86000 تومان
احمد نور محمدی توسعه دهنده ارشد Javascript کرمان 22 1392/03/29 433،060 تومان
آریانا واعظی حسابدار البرز 33 2008/11/28 162،700 تومان
احمد رزاق متخصص ادغام نیویورک 61 1392/12/02 372000 تومان
حمید معصومی نژاد دستیار فروش تبریز 59 1392/08/06 137،500 تومان
رونا دیویدسون متخصص ادغام البرز 55 1390/10/14 327،900 تومان
محمد صادقی توسعه دهندگان جاواسکریپت تبریز 39 2009/09/15 205،500 تومان
سونیا فراست مهندس نرم افزار کرمان 23 1387/12/13 103،600 تومان
جنا گینز مدیر دفتر لندن 30 2008/12/19 90560 تومان
ماهان تیموری رهبر پشتیانی کرمان 22 1393/03/03 342000 تومان
آشیا بابایی مدیر منطقه تبریز 36 2008/10/16 470،600 تومان
یاناز مجیدی طراح ارشد بازاریابی لندن 43 1392/12/18 313،500 تومان
تاتیانا فیتزپاتریک مدیر منطقه لندن 19 1390/03/17 385،750 تومان
بهروز نجفی طراح بازاریابی لندن 66 1392/11/27 535000تومان
پل بیرد مدیر ارشد مالی (مدیر مالی) نیویورک 64 1390/06/09 725،000 تومان
گلوریا لیتل مدیر سیستم ها نیویورک 59 2009/04/10 237،500 تومان
سام درخشانی مهندس نرم افزار لندن 41 1392/10/13 132000 تومان
دانیال مونایی متجرم کرمان 35 1392/09/26 217،500 تومان
صحت هادایی سرب توسعه نیویورک 30 1391/09/03 345000 تومان
یوری بری مدیر ارشد بازاریابی (CMO) نیویورک 40 2009/06/25 675،000 تومان
مجید بابکی پشتیبانی پیش فروش نیویورک 21 1391/12/12 106،450 تومان
دنیا وندرانی دستیار فروش مازندران 23 1390/09/20 85،600 تومان
حنا دختری در مزرعه مدیر اختصاصی کارمندان لندن 47 2009/10/09 12000000 تومان
رضا اعتماد توسعه دهنده کرمان 42 1390/12/22 92،575 تومان
پارسیه عزیزی مدیر منطقه سنگاپور 28 1390/11/14 357،650 تومان
میثم گلی مهندس نرم افزار تبریز 28 1391/06/07 206،850 تومان
فیونا گرین مدیر عامل (COO) تبریز 48 1390/03/11 850،000 تومان
مازیار صالحی بازاریابی منطقه ای البرز 20 1391/08/14 163000 تومان
خانه میشل متخصص ادغام مازندران 37 1391/06/02 95400 تومان
هستی رشیدی توسعه دهنده لندن 53 2009/10/22 114،500 تومان
سمانه سموتی نویسنده فنی لندن 27 1391/05/07 145000 تومان
هاشم خاقانی سرگروه تبریز 22 2008/10/26 235،500 تومان
مریم مکانی پشتیبانی پس از فروش کرمان 46 1391/03/09 324،050 تومان
خدمتکار واحد طراح بازاریابی تبریز 47 2009/12/09 85،675 تومان
محمد جوانی مدیر دفتر تبریز 51 2008/12/16 164،500 تومان
جفر کارانی منشی تبریز 41 1390/02/12 109،850 تومان
ویویان هارل کنترل کننده مالی تبریز 62 2009/02/14 452،500 تومان
مهرداد همدانی مدیر دفتر لندن 37 2008/12/11 136200 تومان
رحمان توری کارگردان نیویورک 65 2008/09/26 645،750 تومان
شهرزاد کیانی مهندس پشتیبانی سنگاپور 64 1391/02/03 234،500 تومان
حمید لولایی مهندس نرم افزار لندن 38 1391/05/03 163،500 تومان
آتوسا اسفندیار مهندس پشتیبانی البرز 37 2009/08/19 139،575 تومان
ثور والتون توسعه دهنده نیویورک 61 1393/08/11 98540 تومان
همایون آبادانی مهندس پشتیبانی تبریز 47 2009/07/07 87،500 تومان
کامیار همایونی هماهنگ کننده داده سنگاپور 64 1392/04/09 138،575 تومان
صغرا منصوری مهندس نرم افزار نیویورک 63 1390/01/04 125،250 تومان
سونیا رحمانی مهندس نرم افزار تبریز 56 1392/06/01 115000 تومان
جنیفر آکوستا توسعه دهنده جاوا اسکریپت کرمان 43 1393/02/01 75650 تومان
بهاره عبدالحسینی دستیار فروش نیویورک 46 1391/12/06 145،600 تومان
هرمیون باتلر مدیر منطقه لندن 47 1391/03/21 356،250 تومان
لائل گریر مدیر سیستم ها لندن 21 2009/02/27 103،500 تومان
جعفر جوادی توسعه دهنده تبریز 30 1390/07/14 86،500 تومان
شاد دکر مدیر منطقه کرمان 51 2008/11/13 183000 تومان
حامد قیمی توسعه دهندگان جاواسکریپت سنگاپور 29 1391/06/27 183000 تومان
دنیا اسفندیاری پشتیبانی مشتری نیویورک 27 1391/01/25 »
ترتیب پیشفرض (چینش)
با استفاده از DataTable ارزان می توانید مشخصات جدول را در زمان تغییر مقدار تغییر تغییر دهید.
نام موقعیت اداره سن تاریخ شروع حقوق
حسن بغدادی معمار سیستم کرمان 61 1391/04/25 320 هزار و 800 تومان
صادق پویایی حسابدار البرز 63 1391/07/25 170،750 تومان
هانیه قامی نویسنده فنی جوان تبریز 66 2009/01/12 86000 تومان
احمد نور محمدی توسعه دهنده ارشد Javascript کرمان 22 1392/03/29 433،060 تومان
آریانا واعظی حسابدار البرز 33 2008/11/28 162،700 تومان
احمد رزاق متخصص ادغام نیویورک 61 1392/12/02 372000 تومان
حمید معصومی نژاد دستیار فروش تبریز 59 1392/08/06 137،500 تومان
رونا دیویدسون متخصص ادغام البرز 55 1390/10/14 327،900 تومان
محمد صادقی توسعه دهندگان جاواسکریپت تبریز 39 2009/09/15 205،500 تومان
سونیا فراست مهندس نرم افزار کرمان 23 1387/12/13 103،600 تومان
جنا گینز مدیر دفتر لندن 30 2008/12/19 90560 تومان
ماهان تیموری رهبر پشتیانی کرمان 22 1393/03/03 342000 تومان
آشیا بابایی مدیر منطقه تبریز 36 2008/10/16 470،600 تومان
یاناز مجیدی طراح ارشد بازاریابی لندن 43 1392/12/18 313،500 تومان
تاتیانا فیتزپاتریک مدیر منطقه لندن 19 1390/03/17 385،750 تومان
بهروز نجفی طراح بازاریابی لندن 66 1392/11/27 535000تومان
پل بیرد مدیر ارشد مالی (مدیر مالی) نیویورک 64 1390/06/09 725،000 تومان
گلوریا لیتل مدیر سیستم ها نیویورک 59 2009/04/10 237،500 تومان
سام درخشانی مهندس نرم افزار لندن 41 1392/10/13 132000 تومان
دانیال مونایی متجرم کرمان 35 1392/09/26 217،500 تومان
صحت هادایی سرب توسعه نیویورک 30 1391/09/03 345000 تومان
یوری بری مدیر ارشد بازاریابی (CMO) نیویورک 40 2009/06/25 675،000 تومان
مجید بابکی پشتیبانی پیش فروش نیویورک 21 1391/12/12 106،450 تومان
دنیا وندرانی دستیار فروش مازندران 23 1390/09/20 85،600 تومان
حنا دختری در مزرعه مدیر اختصاصی کارمندان لندن 47 2009/10/09 12000000 تومان
رضا اعتماد توسعه دهنده کرمان 42 1390/12/22 92،575 تومان
پارسیه عزیزی مدیر منطقه سنگاپور 28 1390/11/14 357،650 تومان
میثم گلی مهندس نرم افزار تبریز 28 1391/06/07 206،850 تومان
فیونا گرین مدیر عامل (COO) تبریز 48 1390/03/11 850،000 تومان
مازیار صالحی بازاریابی منطقه ای البرز 20 1391/08/14 163000 تومان
خانه میشل متخصص ادغام مازندران 37 1391/06/02 95400 تومان
هستی رشیدی توسعه دهنده لندن 53 2009/10/22 114،500 تومان
سمانه سموتی نویسنده فنی لندن 27 1391/05/07 145000 تومان
هاشم خاقانی سرگروه تبریز 22 2008/10/26 235،500 تومان
مریم مکانی پشتیبانی پس از فروش کرمان 46 1391/03/09 324،050 تومان
خدمتکار واحد طراح بازاریابی تبریز 47 2009/12/09 85،675 تومان
محمد جوانی مدیر دفتر تبریز 51 2008/12/16 164،500 تومان
جفر کارانی منشی تبریز 41 1390/02/12 109،850 تومان
ویویان هارل کنترل کننده مالی تبریز 62 2009/02/14 452،500 تومان
مهرداد همدانی مدیر دفتر لندن 37 2008/12/11 136200 تومان
رحمان توری کارگردان نیویورک 65 2008/09/26 645،750 تومان
شهرزاد کیانی مهندس پشتیبانی سنگاپور 64 1391/02/03 234،500 تومان
حمید لولایی مهندس نرم افزار لندن 38 1391/05/03 163،500 تومان
آتوسا اسفندیار مهندس پشتیبانی البرز 37 2009/08/19 139،575 تومان
ثور والتون توسعه دهنده نیویورک 61 1393/08/11 98540 تومان
همایون آبادانی مهندس پشتیبانی تبریز 47 2009/07/07 87،500 تومان
کامیار همایونی هماهنگ کننده داده سنگاپور 64 1392/04/09 138،575 تومان
صغرا منصوری مهندس نرم افزار نیویورک 63 1390/01/04 125،250 تومان
سونیا رحمانی مهندس نرم افزار تبریز 56 1392/06/01 115000 تومان
جنیفر آکوستا توسعه دهنده جاوا اسکریپت کرمان 43 1393/02/01 75650 تومان
بهاره عبدالحسینی دستیار فروش نیویورک 46 1391/12/06 145،600 تومان
هرمیون باتلر مدیر منطقه لندن 47 1391/03/21 356،250 تومان
لائل گریر مدیر سیستم ها لندن 21 2009/02/27 103،500 تومان
جعفر جوادی توسعه دهنده تبریز 30 1390/07/14 86،500 تومان
شاد دکر مدیر منطقه کرمان 51 2008/11/13 183000 تومان
حامد قیمی توسعه دهندگان جاواسکریپت سنگاپور 29 1391/06/27 183000 تومان
دنیا اسفندیاری پشتیبانی مشتری نیویورک 27 1391/01/25 »
نام موقعیت اداره سن تاریخ شروع حقوق
ترتیب بندی چند ستونی
DataTable با استفاده از چند ستون اجازه می دهد که اگر روش های مختلف فعال شود اجازه می دهد:کاربر بر روی یک ستون کلیک می کند (ستون کلیک شده را به عنوان ستون سفارش ثانویه ، عالی و غیره اضافه می کند). بر اساس هر ستون (به عنوان مثال ترتیب ستون خاص و سپس ستون ثانویه اگر داده های ستون اول یکسان باشد) ، از طریق columns.orderData option. با استفاده از columns.orderData گزینهگزینه ای برای سفارش چند ستون به طور معمول پیش فرض (به عنوان [0 ، 1]).از طریقسفارش () APIروش API.توجه داشته باشید که امکان کلیک کاربر برای سفارش چند ستون را می توان از طریق گزینه ترتیب چند گزینه ای غیرفعال کرد. مثال زیر ستون اول را با یک ثانویه نشان می دهد ترتیب اعمال شده به ستون دوم جدول ، بالعکس برای ستون دوم که مستقیماً به ستون اول و ستون حقوق و دستمزد به ستون نام اول گره خورده است.
نام کوچک نام خانوادگی موقعیت اداره حقوق
ببر نیکسون معمار سیستم کرمان 320 هزار و 800 تومان
معصومه زمستانها حسابدار البرز 170،750 تومان
اشتون کاکس نویسنده فنی جوان تبریز 86000 تومان
مهدی کلی توسعه دهنده ارشد Javascript کرمان 433،060 تومان
ایسان سهریر حسابدار البرز 162،700 تومان
بنیمین ویلیامسون متخصص ادغام نیویورک 372000 تومان
هرود چندلر دستیار فروش تبریز 137،500 تومان
رها همایون متخصص ادغام البرز 327،900 تومان
مصطفی جنتی توسعه دهندگان جاواسکریپت تبریز 205،500 تومان
سونیا فراست مهندس نرم افزار کرمان 103،600 تومان
مهدیس سود مدیر دفتر لندن 90560 تومان
کیوان فرهاد رهبر پشتیانی کرمان 342000 تومان
اکبرج مارشال مدیر منطقه تبریز 470،600 تومان
هیلی عباس طراح ارشد بازاریابی لندن 313،500 تومان
اصغر بابایی فیتزپاتریک مدیر منطقه لندن 385،750 تومان
مایکل سیلوا طراح بازاریابی لندن 535000تومان
شاهین بیرد مدیر ارشد مالی (مدیر مالی) نیویورک 725،000 تومان
لادن کم مدیر سیستم ها نیویورک 237،500 تومان
بابک کامیارزاد مهندس نرم افزار لندن 132000 تومان
علی رحیم متجرم کرمان 217،500 تومان
هدا آریا سرب توسعه نیویورک 345000 تومان
هسنا عسل مدیر ارشد بازاریابی (CMO) نیویورک 675،000 تومان
سزار ونس پشتیبانی پیش فروش نیویورک 106،450 تومان
دوریس ودیعی دستیار فروش مازندران 85،600 تومان
سمانه کیکاووس مدیر اختصاصی کارمندان لندن 12000000 تومان
کیکاووس جمال توسعه دهنده کرمان 92،575 تومان
ماندانا چانگ مدیر منطقه سنگاپور 357،650 تومان
امین واگنر مهندس نرم افزار تبریز 206،850 تومان
فریبا سبز مدیر عامل (COO) تبریز 850،000 تومان
علیمحمد ایمان بازاریابی منطقه ای البرز 163000 تومان
مهبد خانه متخصص ادغام مازندران 95400 تومان
سحراب بابک توسعه دهنده لندن 114،500 تومان
4 حمیدی نویسنده فنی لندن 145000 تومان
کیکاووس سمین سرگروه تبریز 235،500 تومان
مارتنا مکاییل پشتیبانی پس از فروش کرمان 324،050 تومان
رضا خدمتکار طراح بازاریابی تبریز 85،675 تومان
هاوارد کرمان مدیر دفتر تبریز 164،500 تومان
امید سجاد منشی تبریز 109،850 تومان
تاتیانا حمید کنترل کننده مالی تبریز 452،500 تومان
تیموتی مونی مدیر دفتر لندن 136200 تومان
امیر ایران کارگردان نیویورک 645،750 تومان
اولیویا مصطفی مهندس پشتیبانی سنگاپور 234،500 تومان
بهرام نش مهندس نرم افزار لندن 163،500 تومان
ساکورا عباس مهندس پشتیبانی البرز 139،575 تومان
تراب پویا توسعه دهنده نیویورک 98540 تومان
فربد سهراب مهندس پشتیبانی تبریز 87،500 تومان
سبحان بالدوین هماهنگ کننده داده سنگاپور 138،575 تومان
کوکب صادق مهندس نرم افزار نیویورک 125،250 تومان
آزیتا سرانو مهندس نرم افزار تبریز 115000 تومان
ماندانا آکوستا توسعه دهنده جاوا اسکریپت کرمان 75650 تومان
سارا استیونز دستیار فروش نیویورک 145،600 تومان
ریما خدمتکار مدیر منطقه لندن 356،250 تومان
لائل کامیارزاد مدیر سیستم ها لندن 103،500 تومان
تقی اسکندر توسعه دهنده تبریز 86،500 تومان
شادی دکر مدیر منطقه کرمان 183000 تومان
مایکل سیروس توسعه دهندگان جاواسکریپت سنگاپور 183000 تومان
دنیا سالار پشتیبانی مشتری نیویورک »
جداول متعدد
اغلب شما ممکن است بخواهید چندین جدول را با یک عبارت واحد مقدماتی کنید. این کار با استفاده از انتخاب فتوشاپ که چندین جدول را انتخاب می کند ، به صورت پیش پا افتاده انجام می شود.جداول برای کنترل کاربر مستقل هستند (به عنوان مثال صفحه بندی کنترل شده توسط کاربر روی یک جدول بر جدول های دیگر تأثیر نمی گذارد) ، اما آنها پارامترهای مقداردهی اولیه را به اشتراک می گذارند (به عنوان مثال اگر پرونده اسپانیایی زبان را مشخص کنید ، تمام جداول به اسپانیایی نشان داده می شوند). علاوه بر این ، از API می توان برای دستکاری هر دو با هم ، یا به طور مستقل استفاده کرد.مثال زیر دو جدول را نشان می دهد که با استفاده از جدول. جدول نمایش ، با یک خط کد ، مقداردهی اولیه شده اند (یعنی همه عناصری را که دارای کلاس جدول هستند ، نمایش دهید) (که در این مثال مناسب است ، ممکن است بخواهید از یک انتخابگر مختلف)
نام موقعیت اداره سن حقوق
حسن بغدادی معمار سیستم کرمان 61 320 هزار و 800 تومان
احمد نور محمدی توسعه دهنده ارشد Javascript کرمان 22 433،060 تومان
سونیا فراست مهندس نرم افزار کرمان 23 103،600 تومان
ماهان تیموری رهبر پشتیانی کرمان 22 342000 تومان
دانیال مونایی متجرم کرمان 35 217،500 تومان
رضا اعتماد توسعه دهنده کرمان 42 92،575 تومان
مریم مکانی پشتیبانی پس از فروش کرمان 46 324،050 تومان
جنیفر آکوستا توسعه دهنده جاوا اسکریپت کرمان 43 75650 تومان
شاد دکر مدیر منطقه کرمان 51 183000 تومان
نام موقعیت اداره سن حقوق
نام موقعیت اداره سن حقوق
جنا گینز مدیر دفتر لندن 30 90560 تومان
یاناز مجیدی طراح ارشد بازاریابی لندن 43 313،500 تومان
تاتیانا فیتزپاتریک مدیر منطقه لندن 19 385،750 تومان
بهروز نجفی طراح بازاریابی لندن 66 535000تومان
سام درخشانی مهندس نرم افزار لندن 41 132000 تومان
حنا دختری در مزرعه مدیر اختصاصی کارمندان لندن 47 12000000 تومان
هستی رشیدی توسعه دهنده لندن 53 114،500 تومان
سمانه سموتی نویسنده فنی لندن 27 145000 تومان
مهرداد همدانی مدیر دفتر لندن 37 136200 تومان
حمید لولایی مهندس نرم افزار لندن 38 163،500 تومان
هرمیون باتلر مدیر منطقه لندن 47 356،250 تومان
لائل گریر مدیر سیستم ها لندن 21 103،500 تومان
نام موقعیت اداره سن حقوق
ستون های پنهان
مواردی وجود دارد که برای شما مفید است که فقط یک زیر مجموعه از اطلاعات موجود در جدول اصلی را نشان دهید. به عنوان مثال ممکن است بخواهید مقدار داده های نمایش داده شده روی صفحه را کاهش دهید تا برای کاربر واضح تر شود (استفاده از افزونه Responsive برای این مورد را نیز در نظر بگیرید). این کار از طریق گزینه ستونها. ستون قابل مشاهده انجام می شود. ستونی که پنهان هنوز بخشی از جدول است و از طریق ستون API قابل مشاهده است (). بعلاوه ، چون داده های پنهان هنوز بخشی از جدول هستند ، می توانند بر روی آنها فیلتر شوند اجازه دسترسی کاربر به آن داده ها (به عنوان مثال ممکن است از اطلاعات "برچسب" برای یک ورودی سطر استفاده شود). در جدول زیر ستون های Office و Do هر دو پنهان شده اند ، مورد اول قابل جستجو نیست.
نام موقعیت اداره سن تاریخ شروع حقوق
حسن بغدادی معمار سیستم کرمان 61 1391/04/25 320 هزار و 800 تومان
صادق پویایی حسابدار البرز 63 1391/07/25 170،750 تومان
هانیه قامی نویسنده فنی جوان تبریز 66 2009/01/12 86000 تومان
احمد نور محمدی توسعه دهنده ارشد Javascript کرمان 22 1392/03/29 433،060 تومان
آریانا واعظی حسابدار البرز 33 2008/11/28 162،700 تومان
احمد رزاق متخصص ادغام نیویورک 61 1392/12/02 372000 تومان
حمید معصومی نژاد دستیار فروش تبریز 59 1392/08/06 137،500 تومان
رونا دیویدسون متخصص ادغام البرز 55 1390/10/14 327،900 تومان
محمد صادقی توسعه دهندگان جاواسکریپت تبریز 39 2009/09/15 205،500 تومان
سونیا فراست مهندس نرم افزار کرمان 23 1387/12/13 103،600 تومان
جنا گینز مدیر دفتر لندن 30 2008/12/19 90560 تومان
ماهان تیموری رهبر پشتیانی کرمان 22 1393/03/03 342000 تومان
آشیا بابایی مدیر منطقه تبریز 36 2008/10/16 470،600 تومان
یاناز مجیدی طراح ارشد بازاریابی لندن 43 1392/12/18 313،500 تومان
تاتیانا فیتزپاتریک مدیر منطقه لندن 19 1390/03/17 385،750 تومان
بهروز نجفی طراح بازاریابی لندن 66 1392/11/27 535000تومان
پل بیرد مدیر ارشد مالی (مدیر مالی) نیویورک 64 1390/06/09 725،000 تومان
گلوریا لیتل مدیر سیستم ها نیویورک 59 2009/04/10 237،500 تومان
سام درخشانی مهندس نرم افزار لندن 41 1392/10/13 132000 تومان
دانیال مونایی متجرم کرمان 35 1392/09/26 217،500 تومان
صحت هادایی سرب توسعه نیویورک 30 1391/09/03 345000 تومان
یوری بری مدیر ارشد بازاریابی (CMO) نیویورک 40 2009/06/25 675،000 تومان
مجید بابکی پشتیبانی پیش فروش نیویورک 21 1391/12/12 106،450 تومان
دنیا وندرانی دستیار فروش مازندران 23 1390/09/20 85،600 تومان
حنا دختری در مزرعه مدیر اختصاصی کارمندان لندن 47 2009/10/09 12000000 تومان
رضا اعتماد توسعه دهنده کرمان 42 1390/12/22 92،575 تومان
پارسیه عزیزی مدیر منطقه سنگاپور 28 1390/11/14 357،650 تومان
میثم گلی مهندس نرم افزار تبریز 28 1391/06/07 206،850 تومان
فیونا گرین مدیر عامل (COO) تبریز 48 1390/03/11 850،000 تومان
مازیار صالحی بازاریابی منطقه ای البرز 20 1391/08/14 163000 تومان
خانه میشل متخصص ادغام مازندران 37 1391/06/02 95400 تومان
هستی رشیدی توسعه دهنده لندن 53 2009/10/22 114،500 تومان
سمانه سموتی نویسنده فنی لندن 27 1391/05/07 145000 تومان
هاشم خاقانی سرگروه تبریز 22 2008/10/26 235،500 تومان
مریم مکانی پشتیبانی پس از فروش کرمان 46 1391/03/09 324،050 تومان
خدمتکار واحد طراح بازاریابی تبریز 47 2009/12/09 85،675 تومان
محمد جوانی مدیر دفتر تبریز 51 2008/12/16 164،500 تومان
جفر کارانی منشی تبریز 41 1390/02/12 109،850 تومان
ویویان هارل کنترل کننده مالی تبریز 62 2009/02/14 452،500 تومان
مهرداد همدانی مدیر دفتر لندن 37 2008/12/11 136200 تومان
رحمان توری کارگردان نیویورک 65 2008/09/26 645،750 تومان
شهرزاد کیانی مهندس پشتیبانی سنگاپور 64 1391/02/03 234،500 تومان
حمید لولایی مهندس نرم افزار لندن 38 1391/05/03 163،500 تومان
آتوسا اسفندیار مهندس پشتیبانی البرز 37 2009/08/19 139،575 تومان
ثور والتون توسعه دهنده نیویورک 61 1393/08/11 98540 تومان
همایون آبادانی مهندس پشتیبانی تبریز 47 2009/07/07 87،500 تومان
کامیار همایونی هماهنگ کننده داده سنگاپور 64 1392/04/09 138،575 تومان
صغرا منصوری مهندس نرم افزار نیویورک 63 1390/01/04 125،250 تومان
سونیا رحمانی مهندس نرم افزار تبریز 56 1392/06/01 115000 تومان
جنیفر آکوستا توسعه دهنده جاوا اسکریپت کرمان 43 1393/02/01 75650 تومان
بهاره عبدالحسینی دستیار فروش نیویورک 46 1391/12/06 145،600 تومان
هرمیون باتلر مدیر منطقه لندن 47 1391/03/21 356،250 تومان
لائل گریر مدیر سیستم ها لندن 21 2009/02/27 103،500 تومان
جعفر جوادی توسعه دهنده تبریز 30 1390/07/14 86،500 تومان
شاد دکر مدیر منطقه کرمان 51 2008/11/13 183000 تومان
حامد قیمی توسعه دهندگان جاواسکریپت سنگاپور 29 1391/06/27 183000 تومان
دنیا اسفندیاری پشتیبانی مشتری نیویورک 27 1391/01/25 »
نام موقعیت اداره سن تاریخ شروع حقوق
هدرهای پیچیده (rowspan و colspan)
هنگام استفاده از جداول برای نمایش داده ها ، اغلب مایلید اطلاعات را در گروه های ستون نمایش دهید. DataTable به طور کامل از کلسپان و قایق ردیف در هدر جدول پشتیبانی می کند و شنوندگان سفارش مورد نیاز را به عنصر TH مناسب برای آن ستون اختصاص می دهد. هر ستون باید یک سلول Th داشته باشد که مخصوص آن باشد تا شنوندگان اضافه شوند. به طور پیش فرض DataTable از سلول پایین منحصر به فرد ستون استفاده می کند برای ضمیمه کردن دستور گوش دادن ، اگر بیش از یک سلول برای یک ستون یافت شود. orderCellsTop: از گزینهشما می توانید با استفاده از DataTable در فرم تمیز از سلول بالایی استفاده کنید. مثالی که در زیر نشان داده شده است دارای دو مجموعه اطلاعات گروه بندی شده است که براساس کلاس در عنوان گروه بندی می شوند.
نام اطلاعات منابع انسانی مخاطب
موقعیت حقوق اداره اکستن پست الکترونیک
حسن بغدادی معمار سیستم 320 هزار و 800 تومان کرمان 5421 t.nixon@datatables.net
صادق پویایی حسابدار 170،750 تومان البرز 8422 g.winters@datatables.net
هانیه قامی نویسنده فنی جوان 86000 تومان تبریز 1562 a.cox@datatables.net
احمد نور محمدی توسعه دهنده ارشد Javascript 433،060 تومان کرمان 6224 c.kelly@datatables.net
آریانا واعظی حسابدار 162،700 تومان البرز 5407 a.satou@datatables.net
احمد رزاق متخصص ادغام 372000 تومان نیویورک 4804 b.williamson@datatables.net
حمید معصومی نژاد دستیار فروش 137،500 تومان تبریز 9608 h.chandler@datatables.net
رونا دیویدسون متخصص ادغام 327،900 تومان البرز 6200 r.davidson@datatables.net
محمد صادقی توسعه دهندگان جاواسکریپت 205،500 تومان تبریز 2360 c.hurst@datatables.net
سونیا فراست مهندس نرم افزار 103،600 تومان کرمان 1667 s.frost@datatables.net
جنا گینز مدیر دفتر 90560 تومان لندن 3814 j.gaines@datatables.net
ماهان تیموری رهبر پشتیانی 342000 تومان کرمان 9497 q.flynn@datatables.net
آشیا بابایی مدیر منطقه 470،600 تومان تبریز 6741 c.marshall@datatables.net
یاناز مجیدی طراح ارشد بازاریابی 313،500 تومان لندن 3597 h.kennedy@datatables.net
تاتیانا فیتزپاتریک مدیر منطقه 385،750 تومان لندن 1965 t.fitzpatrick@datatables.net
بهروز نجفی طراح بازاریابی 535000تومان لندن 1581 m.silva@datatables.net
پل بیرد مدیر ارشد مالی (مدیر مالی) 725،000 تومان نیویورک 3059 p.byrd@datatables.net
گلوریا لیتل مدیر سیستم ها 237،500 تومان نیویورک 1721 g.little@datatables.net
سام درخشانی مهندس نرم افزار 132000 تومان لندن 2558 b.greer@datatables.net
دانیال مونایی متجرم 217،500 تومان کرمان 2290 d.rios@datatables.net
صحت هادایی سرب توسعه 345000 تومان نیویورک 1937 j.caldwell@datatables.net
یوری بری مدیر ارشد بازاریابی (CMO) 675،000 تومان نیویورک 6154 y.berry@datatables.net
مجید بابکی پشتیبانی پیش فروش 106،450 تومان نیویورک 8330 c.vance@datatables.net
دنیا وندرانی دستیار فروش 85،600 تومان مازندران 3023 d.wilder@datatables.net
حنا دختری در مزرعه مدیر اختصاصی کارمندان 12000000 تومان لندن 5797 a.ramos@datatables.net
رضا اعتماد توسعه دهنده 92،575 تومان کرمان 8822 g.joyce@datatables.net
پارسیه عزیزی مدیر منطقه 357،650 تومان سنگاپور 9239 j.chang@datatables.net
میثم گلی مهندس نرم افزار 206،850 تومان تبریز 1314 b.wagner@datatables.net
فیونا گرین مدیر عامل (COO) 850،000 تومان تبریز 2947 f.green@datatables.net
مازیار صالحی بازاریابی منطقه ای 163000 تومان البرز 8899 s.itou@datatables.net
خانه میشل متخصص ادغام 95400 تومان مازندران 2769 m.house@datatables.net
هستی رشیدی توسعه دهنده 114،500 تومان لندن 6832 s.burks@datatables.net
سمانه سموتی نویسنده فنی 145000 تومان لندن 3606 p.bartlett@datatables.net
هاشم خاقانی سرگروه 235،500 تومان تبریز 2860 g.cortez@datatables.net
مریم مکانی پشتیبانی پس از فروش 324،050 تومان کرمان 8240 m.mccray@datatables.net
خدمتکار واحد طراح بازاریابی 85،675 تومان تبریز 5384 u.butler@datatables.net
محمد جوانی مدیر دفتر 164،500 تومان تبریز 7031 h.hatfield@datatables.net
جفر کارانی منشی 109،850 تومان تبریز 6318 h.fuentes@datatables.net
ویویان هارل کنترل کننده مالی 452،500 تومان تبریز 9422 v.harrell@datatables.net
مهرداد همدانی مدیر دفتر 136200 تومان لندن 7580 t.mooney@datatables.net
رحمان توری کارگردان 645،750 تومان نیویورک 1042 j.bradshaw@datatables.net
شهرزاد کیانی مهندس پشتیبانی 234،500 تومان سنگاپور 2120 o.liang@datatables.net
حمید لولایی مهندس نرم افزار 163،500 تومان لندن 6222 b.nash@datatables.net
آتوسا اسفندیار مهندس پشتیبانی 139،575 تومان البرز 9383 s.yamamoto@datatables.net
ثور والتون توسعه دهنده 98540 تومان نیویورک 8327 t.walton@datatables.net
همایون آبادانی مهندس پشتیبانی 87،500 تومان تبریز 2927 f.camacho@datatables.net
کامیار همایونی هماهنگ کننده داده 138،575 تومان سنگاپور 8352 s.baldwin@datatables.net
صغرا منصوری مهندس نرم افزار 125،250 تومان نیویورک 7439 z.frank@datatables.net
سونیا رحمانی مهندس نرم افزار 115000 تومان تبریز 4389 z.serrano@datatables.net
جنیفر آکوستا توسعه دهنده جاوا اسکریپت 75650 تومان کرمان 3431 j.acosta@datatables.net
بهاره عبدالحسینی دستیار فروش 145،600 تومان نیویورک 3990 c.stevens@datatables.net
هرمیون باتلر مدیر منطقه 356،250 تومان لندن 1016 h.butler@datatables.net
لائل گریر مدیر سیستم ها 103،500 تومان لندن 6733 l.greer@datatables.net
جعفر جوادی توسعه دهنده 86،500 تومان تبریز 8196 j.alexander@datatables.net
شاد دکر مدیر منطقه 183000 تومان کرمان 6373 s.decker@datatables.net
حامد قیمی توسعه دهندگان جاواسکریپت 183000 تومان سنگاپور 5384 m.bruce@datatables.net
دنیا اسفندیاری پشتیبانی مشتری » نیویورک 4226 d.snider@datatables.net
نام موقعیت حقوق اداره اکستن پست الکترونیک
موقعیت گرفتن DOM
هنگام سفارشی کردن جدول داده برای استفاده خود ، ممکن است متوجه شوید که موقعیت پیش فرض عناصر ویژگی (فیلتر ورودی و غیره) کاملاً مناسب شما نیست. پسندیدن برای حل این مسئله DataTable از ماژول پروژه های پیشرفته CSS 3 الهام گرفته و پارامتر dom: گزینه مقداردهی اولیه را فراهم می کند ویژگی های خاص برای نشان دادن جایی که می خواهید در DOM ظاهر شوید. شما همچنین می توانید div ظروف بسته بندی (با شناسه و / یا کلاس) را برای آن تعیین کنید انعطاف پذیری کامل طرح را فراهم کنید. هر عنصر کنترل HTML ارائه شده توسط DataTable با یک واحد کاراکتر در گزینهdom: گزینه مشخص می شود . به عنوان مثال من گزینه استفاده می شود برای 50 ength تغییر می کند گزینه ورودی
نام موقعیت اداره سن تاریخ شروع حقوق
حسن بغدادی معمار سیستم کرمان 61 1391/04/25 320 هزار و 800 تومان
صادق پویایی حسابدار البرز 63 1391/07/25 170،750 تومان
هانیه قامی نویسنده فنی جوان تبریز 66 2009/01/12 86000 تومان
احمد نور محمدی توسعه دهنده ارشد Javascript کرمان 22 1392/03/29 433،060 تومان
آریانا واعظی حسابدار البرز 33 2008/11/28 162،700 تومان
احمد رزاق متخصص ادغام نیویورک 61 1392/12/02 372000 تومان
حمید معصومی نژاد دستیار فروش تبریز 59 1392/08/06 137،500 تومان
رونا دیویدسون متخصص ادغام البرز 55 1390/10/14 327،900 تومان
محمد صادقی توسعه دهندگان جاواسکریپت تبریز 39 2009/09/15 205،500 تومان
سونیا فراست مهندس نرم افزار کرمان 23 1387/12/13 103،600 تومان
جنا گینز مدیر دفتر لندن 30 2008/12/19 90560 تومان
ماهان تیموری رهبر پشتیانی کرمان 22 1393/03/03 342000 تومان
آشیا بابایی مدیر منطقه تبریز 36 2008/10/16 470،600 تومان
یاناز مجیدی طراح ارشد بازاریابی لندن 43 1392/12/18 313،500 تومان
تاتیانا فیتزپاتریک مدیر منطقه لندن 19 1390/03/17 385،750 تومان
بهروز نجفی طراح بازاریابی لندن 66 1392/11/27 535000تومان
پل بیرد مدیر ارشد مالی (مدیر مالی) نیویورک 64 1390/06/09 725،000 تومان
گلوریا لیتل مدیر سیستم ها نیویورک 59 2009/04/10 237،500 تومان
سام درخشانی مهندس نرم افزار لندن 41 1392/10/13 132000 تومان
دانیال مونایی متجرم کرمان 35 1392/09/26 217،500 تومان
صحت هادایی سرب توسعه نیویورک 30 1391/09/03 345000 تومان
یوری بری مدیر ارشد بازاریابی (CMO) نیویورک 40 2009/06/25 675،000 تومان
مجید بابکی پشتیبانی پیش فروش نیویورک 21 1391/12/12 106،450 تومان
دنیا وندرانی دستیار فروش مازندران 23 1390/09/20 85،600 تومان
حنا دختری در مزرعه مدیر اختصاصی کارمندان لندن 47 2009/10/09 12000000 تومان
رضا اعتماد توسعه دهنده کرمان 42 1390/12/22 92،575 تومان
پارسیه عزیزی مدیر منطقه سنگاپور 28 1390/11/14 357،650 تومان
میثم گلی مهندس نرم افزار تبریز 28 1391/06/07 206،850 تومان
فیونا گرین مدیر عامل (COO) تبریز 48 1390/03/11 850،000 تومان
مازیار صالحی بازاریابی منطقه ای البرز 20 1391/08/14 163000 تومان
خانه میشل متخصص ادغام مازندران 37 1391/06/02 95400 تومان
هستی رشیدی توسعه دهنده لندن 53 2009/10/22 114،500 تومان
سمانه سموتی نویسنده فنی لندن 27 1391/05/07 145000 تومان
هاشم خاقانی سرگروه تبریز 22 2008/10/26 235،500 تومان
مریم مکانی پشتیبانی پس از فروش کرمان 46 1391/03/09 324،050 تومان
خدمتکار واحد طراح بازاریابی تبریز 47 2009/12/09 85،675 تومان
محمد جوانی مدیر دفتر تبریز 51 2008/12/16 164،500 تومان
جفر کارانی منشی تبریز 41 1390/02/12 109،850 تومان
ویویان هارل کنترل کننده مالی تبریز 62 2009/02/14 452،500 تومان
مهرداد همدانی مدیر دفتر لندن 37 2008/12/11 136200 تومان
رحمان توری کارگردان نیویورک 65 2008/09/26 645،750 تومان
شهرزاد کیانی مهندس پشتیبانی سنگاپور 64 1391/02/03 234،500 تومان
حمید لولایی مهندس نرم افزار لندن 38 1391/05/03 163،500 تومان
آتوسا اسفندیار مهندس پشتیبانی البرز 37 2009/08/19 139،575 تومان
ثور والتون توسعه دهنده نیویورک 61 1393/08/11 98540 تومان
همایون آبادانی مهندس پشتیبانی تبریز 47 2009/07/07 87،500 تومان
کامیار همایونی هماهنگ کننده داده سنگاپور 64 1392/04/09 138،575 تومان
صغرا منصوری مهندس نرم افزار نیویورک 63 1390/01/04 125،250 تومان
سونیا رحمانی مهندس نرم افزار تبریز 56 1392/06/01 115000 تومان
جنیفر آکوستا توسعه دهنده جاوا اسکریپت کرمان 43 1393/02/01 75650 تومان
بهاره عبدالحسینی دستیار فروش نیویورک 46 1391/12/06 145،600 تومان
هرمیون باتلر مدیر منطقه لندن 47 1391/03/21 356،250 تومان
لائل گریر مدیر سیستم ها لندن 21 2009/02/27 103،500 تومان
جعفر جوادی توسعه دهنده تبریز 30 1390/07/14 86،500 تومان
شاد دکر مدیر منطقه کرمان 51 2008/11/13 183000 تومان
حامد قیمی توسعه دهندگان جاواسکریپت سنگاپور 29 1391/06/27 183000 تومان
دنیا اسفندیاری پشتیبانی مشتری نیویورک 27 1391/01/25 »
نام موقعیت اداره سن تاریخ شروع حقوق
عرض جدول منعطف
اگر ممکن است بخواهید اندازه بگیرید صفحه خود را به صورت پویا تغییر دهید. در CSS خود بفرستید: 100 اما این برای Javascript مشکلی ایجاد می کند زیرا بدست آوردن این نسبی به جای اندازه مطلق پیکسل ها بسیار دشوار است. به این ترتیب ، اگر عرض ویژگی را در جدول جدول HTML یا سبک در داخل خطی ( style="height: 100%;" ) اعمال کنید ، از آن به عنوان عرض استفاده می شود برای میز (بیش از هر سبک CSS). این موارد نشان می دهد یک جدول را با عرض = "80٪" و ظرف نیز دارای عرض انعطاف پذیر است ، بنابراین با تغییر اندازه پنجره ، جدول نیز تغییر اندازه می دهد به صورت پویا
نام موقعیت اداره سن تاریخ شروع حقوق
حسن بغدادی معمار سیستم کرمان 61 1391/04/25 320 هزار و 800 تومان
صادق پویایی حسابدار البرز 63 1391/07/25 170،750 تومان
هانیه قامی نویسنده فنی جوان تبریز 66 2009/01/12 86000 تومان
احمد نور محمدی توسعه دهنده ارشد Javascript کرمان 22 1392/03/29 433،060 تومان
آریانا واعظی حسابدار البرز 33 2008/11/28 162،700 تومان
احمد رزاق متخصص ادغام نیویورک 61 1392/12/02 372000 تومان
حمید معصومی نژاد دستیار فروش تبریز 59 1392/08/06 137،500 تومان
رونا دیویدسون متخصص ادغام البرز 55 1390/10/14 327،900 تومان
محمد صادقی توسعه دهندگان جاواسکریپت تبریز 39 2009/09/15 205،500 تومان
سونیا فراست مهندس نرم افزار کرمان 23 1387/12/13 103،600 تومان
جنا گینز مدیر دفتر لندن 30 2008/12/19 90560 تومان
ماهان تیموری رهبر پشتیانی کرمان 22 1393/03/03 342000 تومان
آشیا بابایی مدیر منطقه تبریز 36 2008/10/16 470،600 تومان
یاناز مجیدی طراح ارشد بازاریابی لندن 43 1392/12/18 313،500 تومان
تاتیانا فیتزپاتریک مدیر منطقه لندن 19 1390/03/17 385،750 تومان
بهروز نجفی طراح بازاریابی لندن 66 1392/11/27 535000تومان
پل بیرد مدیر ارشد مالی (مدیر مالی) نیویورک 64 1390/06/09 725،000 تومان
گلوریا لیتل مدیر سیستم ها نیویورک 59 2009/04/10 237،500 تومان
سام درخشانی مهندس نرم افزار لندن 41 1392/10/13 132000 تومان
دانیال مونایی متجرم کرمان 35 1392/09/26 217،500 تومان
صحت هادایی سرب توسعه نیویورک 30 1391/09/03 345000 تومان
یوری بری مدیر ارشد بازاریابی (CMO) نیویورک 40 2009/06/25 675،000 تومان
مجید بابکی پشتیبانی پیش فروش نیویورک 21 1391/12/12 106،450 تومان
دنیا وندرانی دستیار فروش مازندران 23 1390/09/20 85،600 تومان
حنا دختری در مزرعه مدیر اختصاصی کارمندان لندن 47 2009/10/09 12000000 تومان
رضا اعتماد توسعه دهنده کرمان 42 1390/12/22 92،575 تومان
پارسیه عزیزی مدیر منطقه سنگاپور 28 1390/11/14 357،650 تومان
میثم گلی مهندس نرم افزار تبریز 28 1391/06/07 206،850 تومان
فیونا گرین مدیر عامل (COO) تبریز 48 1390/03/11 850،000 تومان
مازیار صالحی بازاریابی منطقه ای البرز 20 1391/08/14 163000 تومان
خانه میشل متخصص ادغام مازندران 37 1391/06/02 95400 تومان
هستی رشیدی توسعه دهنده لندن 53 2009/10/22 114،500 تومان
سمانه سموتی نویسنده فنی لندن 27 1391/05/07 145000 تومان
هاشم خاقانی سرگروه تبریز 22 2008/10/26 235،500 تومان
مریم مکانی پشتیبانی پس از فروش کرمان 46 1391/03/09 324،050 تومان
خدمتکار واحد طراح بازاریابی تبریز 47 2009/12/09 85،675 تومان
محمد جوانی مدیر دفتر تبریز 51 2008/12/16 164،500 تومان
جفر کارانی منشی تبریز 41 1390/02/12 109،850 تومان
ویویان هارل کنترل کننده مالی تبریز 62 2009/02/14 452،500 تومان
مهرداد همدانی مدیر دفتر لندن 37 2008/12/11 136200 تومان
رحمان توری کارگردان نیویورک 65 2008/09/26 645،750 تومان
شهرزاد کیانی مهندس پشتیبانی سنگاپور 64 1391/02/03 234،500 تومان
حمید لولایی مهندس نرم افزار لندن 38 1391/05/03 163،500 تومان
آتوسا اسفندیار مهندس پشتیبانی البرز 37 2009/08/19 139،575 تومان
ثور والتون توسعه دهنده نیویورک 61 1393/08/11 98540 تومان
همایون آبادانی مهندس پشتیبانی تبریز 47 2009/07/07 87،500 تومان
کامیار همایونی هماهنگ کننده داده سنگاپور 64 1392/04/09 138،575 تومان
صغرا منصوری مهندس نرم افزار نیویورک 63 1390/01/04 125،250 تومان
سونیا رحمانی مهندس نرم افزار تبریز 56 1392/06/01 115000 تومان
جنیفر آکوستا توسعه دهنده جاوا اسکریپت کرمان 43 1393/02/01 75650 تومان
بهاره عبدالحسینی دستیار فروش نیویورک 46 1391/12/06 145،600 تومان
هرمیون باتلر مدیر منطقه لندن 47 1391/03/21 356،250 تومان
لائل گریر مدیر سیستم ها لندن 21 2009/02/27 103،500 تومان
جعفر جوادی توسعه دهنده تبریز 30 1390/07/14 86،500 تومان
شاد دکر مدیر منطقه کرمان 51 2008/11/13 183000 تومان
حامد قیمی توسعه دهندگان جاواسکریپت سنگاپور 29 1391/06/27 183000 تومان
دنیا اسفندیاری پشتیبانی مشتری نیویورک 27 1391/01/25 »
نام موقعیت اداره سن تاریخ شروع حقوق
پس انداز دولت
DataTable این گزینه را دارد که بتواند وضعیت یک جدول را ذخیره کند (موقعیت صفحه بندی آن ، وضعیت سفارش و غیره) تا بتواند هنگام استفاده از کاربر بازیابی شود. یک صفحه را بارگیری مجدد می کند یا پس از بازدید از یک زیر صفحه به صفحه باز می گردد. این توانایی صرفه جویی در تصویر توسط stateSave گزینه فعال می شود. روش ساده جوی در حالت داخلی از html5 استفاده کند فضای ذخیره سازی محلی و جلسه ذخیره شده API ها برای ذخیره سازی کارآمد داده ها. لطفا توجه داشته باشید که این بدان معنی است که حالت ذخیره سازی گزینه با IE6 / 7 کار کرد کرد وجود دارد زیرا این مرورگرها از این API ها پشتیبانی نمی کنند. دیگر گزینه استفاده از کوکی ها یا ذخیره وضعیت در سرور از طریق Ajax را می توان از طریق stateSaveCallback و stateLoadCallback گزینه ها. مدت زمانی که حالت ذخیره شده معتبر است و می تواند مورد استفاده قرار گیرد برای بازگرداندن جدول حالت را می توان با استفاده از مدت زمان مقداردهی اولیه پارامتر (به طور پیش فرض 2 ساعت). این پارامتر همچنین کنترل می کند اگر از فضای ذخیره سازی محلی (0 یا بیشتر) یا جلسه ذخیره (-1) برای ذخیره استفاده شود داده.مثال زیر صرفاً صرفه جویی در حالت را نشان می دهد که در جدول های داده باstateSaveگزینه.
نام موقعیت اداره سن تاریخ شروع حقوق
حسن بغدادی معمار سیستم کرمان 61 1391/04/25 320 هزار و 800 تومان
صادق پویایی حسابدار البرز 63 1391/07/25 170،750 تومان
هانیه قامی نویسنده فنی جوان تبریز 66 2009/01/12 86000 تومان
احمد نور محمدی توسعه دهنده ارشد Javascript کرمان 22 1392/03/29 433،060 تومان
آریانا واعظی حسابدار البرز 33 2008/11/28 162،700 تومان
احمد رزاق متخصص ادغام نیویورک 61 1392/12/02 372000 تومان
حمید معصومی نژاد دستیار فروش تبریز 59 1392/08/06 137،500 تومان
رونا دیویدسون متخصص ادغام البرز 55 1390/10/14 327،900 تومان
محمد صادقی توسعه دهندگان جاواسکریپت تبریز 39 2009/09/15 205،500 تومان
سونیا فراست مهندس نرم افزار کرمان 23 1387/12/13 103،600 تومان
جنا گینز مدیر دفتر لندن 30 2008/12/19 90560 تومان
ماهان تیموری رهبر پشتیانی کرمان 22 1393/03/03 342000 تومان
آشیا بابایی مدیر منطقه تبریز 36 2008/10/16 470،600 تومان
یاناز مجیدی طراح ارشد بازاریابی لندن 43 1392/12/18 313،500 تومان
تاتیانا فیتزپاتریک مدیر منطقه لندن 19 1390/03/17 385،750 تومان
بهروز نجفی طراح بازاریابی لندن 66 1392/11/27 535000تومان
پل بیرد مدیر ارشد مالی (مدیر مالی) نیویورک 64 1390/06/09 725،000 تومان
گلوریا لیتل مدیر سیستم ها نیویورک 59 2009/04/10 237،500 تومان
سام درخشانی مهندس نرم افزار لندن 41 1392/10/13 132000 تومان
دانیال مونایی متجرم کرمان 35 1392/09/26 217،500 تومان
صحت هادایی سرب توسعه نیویورک 30 1391/09/03 345000 تومان
یوری بری مدیر ارشد بازاریابی (CMO) نیویورک 40 2009/06/25 675،000 تومان
مجید بابکی پشتیبانی پیش فروش نیویورک 21 1391/12/12 106،450 تومان
دنیا وندرانی دستیار فروش مازندران 23 1390/09/20 85،600 تومان
حنا دختری در مزرعه مدیر اختصاصی کارمندان لندن 47 2009/10/09 12000000 تومان
رضا اعتماد توسعه دهنده کرمان 42 1390/12/22 92،575 تومان
پارسیه عزیزی مدیر منطقه سنگاپور 28 1390/11/14 357،650 تومان
میثم گلی مهندس نرم افزار تبریز 28 1391/06/07 206،850 تومان
فیونا گرین مدیر عامل (COO) تبریز 48 1390/03/11 850،000 تومان
مازیار صالحی بازاریابی منطقه ای البرز 20 1391/08/14 163000 تومان
خانه میشل متخصص ادغام مازندران 37 1391/06/02 95400 تومان
هستی رشیدی توسعه دهنده لندن 53 2009/10/22 114،500 تومان
سمانه سموتی نویسنده فنی لندن 27 1391/05/07 145000 تومان
هاشم خاقانی سرگروه تبریز 22 2008/10/26 235،500 تومان
مریم مکانی پشتیبانی پس از فروش کرمان 46 1391/03/09 324،050 تومان
خدمتکار واحد طراح بازاریابی تبریز 47 2009/12/09 85،675 تومان
محمد جوانی مدیر دفتر تبریز 51 2008/12/16 164،500 تومان
جفر کارانی منشی تبریز 41 1390/02/12 109،850 تومان
ویویان هارل کنترل کننده مالی تبریز 62 2009/02/14 452،500 تومان
مهرداد همدانی مدیر دفتر لندن 37 2008/12/11 136200 تومان
رحمان توری کارگردان نیویورک 65 2008/09/26 645،750 تومان
شهرزاد کیانی مهندس پشتیبانی سنگاپور 64 1391/02/03 234،500 تومان
حمید لولایی مهندس نرم افزار لندن 38 1391/05/03 163،500 تومان
آتوسا اسفندیار مهندس پشتیبانی البرز 37 2009/08/19 139،575 تومان
ثور والتون توسعه دهنده نیویورک 61 1393/08/11 98540 تومان
همایون آبادانی مهندس پشتیبانی تبریز 47 2009/07/07 87،500 تومان
کامیار همایونی هماهنگ کننده داده سنگاپور 64 1392/04/09 138،575 تومان
صغرا منصوری مهندس نرم افزار نیویورک 63 1390/01/04 125،250 تومان
سونیا رحمانی مهندس نرم افزار تبریز 56 1392/06/01 115000 تومان
جنیفر آکوستا توسعه دهنده جاوا اسکریپت کرمان 43 1393/02/01 75650 تومان
بهاره عبدالحسینی دستیار فروش نیویورک 46 1391/12/06 145،600 تومان
هرمیون باتلر مدیر منطقه لندن 47 1391/03/21 356،250 تومان
لائل گریر مدیر سیستم ها لندن 21 2009/02/27 103،500 تومان
جعفر جوادی توسعه دهنده تبریز 30 1390/07/14 86،500 تومان
شاد دکر مدیر منطقه کرمان 51 2008/11/13 183000 تومان
حامد قیمی توسعه دهندگان جاواسکریپت سنگاپور 29 1391/06/27 183000 تومان
دنیا اسفندیاری پشتیبانی مشتری نیویورک 27 1391/01/25 »
نام موقعیت اداره سن تاریخ شروع حقوق
صفحه بندی جایگزین
کنترل صفحه پیش فرض ارائه شده توسط DataTable (دکمه های جلو و عقب با حداکثر 7 شماره صفحه در این بین) برای اکثر شرایط مناسب است ، اما مواردی وجود دارد که ممکن است بخواهید گزینه های ارائه شده به کاربر نهایی را سفارشی کنید. این کار از طریق صفحه بندی مکانیسم قابل توسعه DataTable ، گزینه pagingType انجام می شود.
نام موقعیت اداره سن تاریخ شروع حقوق
حسن بغدادی معمار سیستم کرمان 61 1391/04/25 320 هزار و 800 تومان
صادق پویایی حسابدار البرز 63 1391/07/25 170،750 تومان
هانیه قامی نویسنده فنی جوان تبریز 66 2009/01/12 86000 تومان
احمد نور محمدی توسعه دهنده ارشد Javascript کرمان 22 1392/03/29 433،060 تومان
آریانا واعظی حسابدار البرز 33 2008/11/28 162،700 تومان
احمد رزاق متخصص ادغام نیویورک 61 1392/12/02 372000 تومان
حمید معصومی نژاد دستیار فروش تبریز 59 1392/08/06 137،500 تومان
رونا دیویدسون متخصص ادغام البرز 55 1390/10/14 327،900 تومان
محمد صادقی توسعه دهندگان جاواسکریپت تبریز 39 2009/09/15 205،500 تومان
سونیا فراست مهندس نرم افزار کرمان 23 1387/12/13 103،600 تومان
جنا گینز مدیر دفتر لندن 30 2008/12/19 90560 تومان
ماهان تیموری رهبر پشتیانی کرمان 22 1393/03/03 342000 تومان
آشیا بابایی مدیر منطقه تبریز 36 2008/10/16 470،600 تومان
یاناز مجیدی طراح ارشد بازاریابی لندن 43 1392/12/18 313،500 تومان
تاتیانا فیتزپاتریک مدیر منطقه لندن 19 1390/03/17 385،750 تومان
بهروز نجفی طراح بازاریابی لندن 66 1392/11/27 535000تومان
پل بیرد مدیر ارشد مالی (مدیر مالی) نیویورک 64 1390/06/09 725،000 تومان
گلوریا لیتل مدیر سیستم ها نیویورک 59 2009/04/10 237،500 تومان
سام درخشانی مهندس نرم افزار لندن 41 1392/10/13 132000 تومان
دانیال مونایی متجرم کرمان 35 1392/09/26 217،500 تومان
صحت هادایی سرب توسعه نیویورک 30 1391/09/03 345000 تومان
یوری بری مدیر ارشد بازاریابی (CMO) نیویورک 40 2009/06/25 675،000 تومان
مجید بابکی پشتیبانی پیش فروش نیویورک 21 1391/12/12 106،450 تومان
دنیا وندرانی دستیار فروش مازندران 23 1390/09/20 85،600 تومان
حنا دختری در مزرعه مدیر اختصاصی کارمندان لندن 47 2009/10/09 12000000 تومان
رضا اعتماد توسعه دهنده کرمان 42 1390/12/22 92،575 تومان
پارسیه عزیزی مدیر منطقه سنگاپور 28 1390/11/14 357،650 تومان
میثم گلی مهندس نرم افزار تبریز 28 1391/06/07 206،850 تومان
فیونا گرین مدیر عامل (COO) تبریز 48 1390/03/11 850،000 تومان
مازیار صالحی بازاریابی منطقه ای البرز 20 1391/08/14 163000 تومان
خانه میشل متخصص ادغام مازندران 37 1391/06/02 95400 تومان
هستی رشیدی توسعه دهنده لندن 53 2009/10/22 114،500 تومان
سمانه سموتی نویسنده فنی لندن 27 1391/05/07 145000 تومان
هاشم خاقانی سرگروه تبریز 22 2008/10/26 235،500 تومان
مریم مکانی پشتیبانی پس از فروش کرمان 46 1391/03/09 324،050 تومان
خدمتکار واحد طراح بازاریابی تبریز 47 2009/12/09 85،675 تومان
محمد جوانی مدیر دفتر تبریز 51 2008/12/16 164،500 تومان
جفر کارانی منشی تبریز 41 1390/02/12 109،850 تومان
ویویان هارل کنترل کننده مالی تبریز 62 2009/02/14 452،500 تومان
مهرداد همدانی مدیر دفتر لندن 37 2008/12/11 136200 تومان
رحمان توری کارگردان نیویورک 65 2008/09/26 645،750 تومان
شهرزاد کیانی مهندس پشتیبانی سنگاپور 64 1391/02/03 234،500 تومان
حمید لولایی مهندس نرم افزار لندن 38 1391/05/03 163،500 تومان
آتوسا اسفندیار مهندس پشتیبانی البرز 37 2009/08/19 139،575 تومان
ثور والتون توسعه دهنده نیویورک 61 1393/08/11 98540 تومان
همایون آبادانی مهندس پشتیبانی تبریز 47 2009/07/07 87،500 تومان
کامیار همایونی هماهنگ کننده داده سنگاپور 64 1392/04/09 138،575 تومان
صغرا منصوری مهندس نرم افزار نیویورک 63 1390/01/04 125،250 تومان
سونیا رحمانی مهندس نرم افزار تبریز 56 1392/06/01 115000 تومان
جنیفر آکوستا توسعه دهنده جاوا اسکریپت کرمان 43 1393/02/01 75650 تومان
بهاره عبدالحسینی دستیار فروش نیویورک 46 1391/12/06 145،600 تومان
هرمیون باتلر مدیر منطقه لندن 47 1391/03/21 356،250 تومان
لائل گریر مدیر سیستم ها لندن 21 2009/02/27 103،500 تومان
جعفر جوادی توسعه دهنده تبریز 30 1390/07/14 86،500 تومان
شاد دکر مدیر منطقه کرمان 51 2008/11/13 183000 تومان
حامد قیمی توسعه دهندگان جاواسکریپت سنگاپور 29 1391/06/27 183000 تومان
دنیا اسفندیاری پشتیبانی مشتری نیویورک 27 1391/01/25 »
نام موقعیت اداره سن تاریخ شروع حقوق
اسکرول - عمودی
این نمونه جدول بد جدول جدول داده ها را در جهت عمودی نشان می دهد.
نام موقعیت اداره سن تاریخ شروع حقوق
حسن بغدادی معمار سیستم کرمان 61 1391/04/25 320 هزار و 800 تومان
صادق پویایی حسابدار البرز 63 1391/07/25 170،750 تومان
هانیه قامی نویسنده فنی جوان تبریز 66 2009/01/12 86000 تومان
احمد نور محمدی توسعه دهنده ارشد Javascript کرمان 22 1392/03/29 433،060 تومان
آریانا واعظی حسابدار البرز 33 2008/11/28 162،700 تومان
احمد رزاق متخصص ادغام نیویورک 61 1392/12/02 372000 تومان
حمید معصومی نژاد دستیار فروش تبریز 59 1392/08/06 137،500 تومان
رونا دیویدسون متخصص ادغام البرز 55 1390/10/14 327،900 تومان
محمد صادقی توسعه دهندگان جاواسکریپت تبریز 39 2009/09/15 205،500 تومان
سونیا فراست مهندس نرم افزار کرمان 23 1387/12/13 103،600 تومان
جنا گینز مدیر دفتر لندن 30 2008/12/19 90560 تومان
ماهان تیموری رهبر پشتیانی کرمان 22 1393/03/03 342000 تومان
آشیا بابایی مدیر منطقه تبریز 36 2008/10/16 470،600 تومان
یاناز مجیدی طراح ارشد بازاریابی لندن 43 1392/12/18 313،500 تومان
تاتیانا فیتزپاتریک مدیر منطقه لندن 19 1390/03/17 385،750 تومان
بهروز نجفی طراح بازاریابی لندن 66 1392/11/27 535000تومان
پل بیرد مدیر ارشد مالی (مدیر مالی) نیویورک 64 1390/06/09 725،000 تومان
گلوریا لیتل مدیر سیستم ها نیویورک 59 2009/04/10 237،500 تومان
سام درخشانی مهندس نرم افزار لندن 41 1392/10/13 132000 تومان
دانیال مونایی متجرم کرمان 35 1392/09/26 217،500 تومان
صحت هادایی سرب توسعه نیویورک 30 1391/09/03 345000 تومان
یوری بری مدیر ارشد بازاریابی (CMO) نیویورک 40 2009/06/25 675،000 تومان
مجید بابکی پشتیبانی پیش فروش نیویورک 21 1391/12/12 106،450 تومان
دنیا وندرانی دستیار فروش مازندران 23 1390/09/20 85،600 تومان
حنا دختری در مزرعه مدیر اختصاصی کارمندان لندن 47 2009/10/09 12000000 تومان
رضا اعتماد توسعه دهنده کرمان 42 1390/12/22 92،575 تومان
پارسیه عزیزی مدیر منطقه سنگاپور 28 1390/11/14 357،650 تومان
میثم گلی مهندس نرم افزار تبریز 28 1391/06/07 206،850 تومان
فیونا گرین مدیر عامل (COO) تبریز 48 1390/03/11 850،000 تومان
مازیار صالحی بازاریابی منطقه ای البرز 20 1391/08/14 163000 تومان
خانه میشل متخصص ادغام مازندران 37 1391/06/02 95400 تومان
هستی رشیدی توسعه دهنده لندن 53 2009/10/22 114،500 تومان
سمانه سموتی نویسنده فنی لندن 27 1391/05/07 145000 تومان
هاشم خاقانی سرگروه تبریز 22 2008/10/26 235،500 تومان
مریم مکانی پشتیبانی پس از فروش کرمان 46 1391/03/09 324،050 تومان
خدمتکار واحد طراح بازاریابی تبریز 47 2009/12/09 85،675 تومان
محمد جوانی مدیر دفتر تبریز 51 2008/12/16 164،500 تومان
جفر کارانی منشی تبریز 41 1390/02/12 109،850 تومان
ویویان هارل کنترل کننده مالی تبریز 62 2009/02/14 452،500 تومان
مهرداد همدانی مدیر دفتر لندن 37 2008/12/11 136200 تومان
رحمان توری کارگردان نیویورک 65 2008/09/26 645،750 تومان
شهرزاد کیانی مهندس پشتیبانی سنگاپور 64 1391/02/03 234،500 تومان
حمید لولایی مهندس نرم افزار لندن 38 1391/05/03 163،500 تومان
آتوسا اسفندیار مهندس پشتیبانی البرز 37 2009/08/19 139،575 تومان
ثور والتون توسعه دهنده نیویورک 61 1393/08/11 98540 تومان
همایون آبادانی مهندس پشتیبانی تبریز 47 2009/07/07 87،500 تومان
کامیار همایونی هماهنگ کننده داده سنگاپور 64 1392/04/09 138،575 تومان
صغرا منصوری مهندس نرم افزار نیویورک 63 1390/01/04 125،250 تومان
سونیا رحمانی مهندس نرم افزار تبریز 56 1392/06/01 115000 تومان
جنیفر آکوستا توسعه دهنده جاوا اسکریپت کرمان 43 1393/02/01 75650 تومان
بهاره عبدالحسینی دستیار فروش نیویورک 46 1391/12/06 145،600 تومان
هرمیون باتلر مدیر منطقه لندن 47 1391/03/21 356،250 تومان
لائل گریر مدیر سیستم ها لندن 21 2009/02/27 103،500 تومان
جعفر جوادی توسعه دهنده تبریز 30 1390/07/14 86،500 تومان
شاد دکر مدیر منطقه کرمان 51 2008/11/13 183000 تومان
حامد قیمی توسعه دهندگان جاواسکریپت سنگاپور 29 1391/06/27 183000 تومان
دنیا اسفندیاری پشتیبانی مشتری نیویورک 27 1391/01/25 »
نام موقعیت اداره سن تاریخ شروع حقوق
اسکرول - عمودی، ارتفاع پویا
این مثال یک DataTable پیمایشی عمودی را نشان می دهد که از واحد CSS3 VH برای تغییر اندازه پورت دینامیک براساس ارتفاع پنجره مرورگر استفاده می کند. واحد VH در واقع درصدی از ارتفاع پنجره مرورگر است. بنابراین 50vH استفاده شده در این مثال 50٪ از ارتفاع پنجره است. با تغییر اندازه پنجره ، اندازه Viewport به صورت پویا به روز می شود.برای عملکرد صحیح واحدها ، یک مرورگر نسبتاً مدرن مورد نیاز است.
نام موقعیت اداره سن تاریخ شروع حقوق
حسن بغدادی معمار سیستم کرمان 61 1391/04/25 320 هزار و 800 تومان
صادق پویایی حسابدار البرز 63 1391/07/25 170،750 تومان
هانیه قامی نویسنده فنی جوان تبریز 66 2009/01/12 86000 تومان
احمد نور محمدی توسعه دهنده ارشد Javascript کرمان 22 1392/03/29 433،060 تومان
آریانا واعظی حسابدار البرز 33 2008/11/28 162،700 تومان
احمد رزاق متخصص ادغام نیویورک 61 1392/12/02 372000 تومان
حمید معصومی نژاد دستیار فروش تبریز 59 1392/08/06 137،500 تومان
رونا دیویدسون متخصص ادغام البرز 55 1390/10/14 327،900 تومان
محمد صادقی توسعه دهندگان جاواسکریپت تبریز 39 2009/09/15 205،500 تومان
سونیا فراست مهندس نرم افزار کرمان 23 1387/12/13 103،600 تومان
جنا گینز مدیر دفتر لندن 30 2008/12/19 90560 تومان
ماهان تیموری رهبر پشتیانی کرمان 22 1393/03/03 342000 تومان
آشیا بابایی مدیر منطقه تبریز 36 2008/10/16 470،600 تومان
یاناز مجیدی طراح ارشد بازاریابی لندن 43 1392/12/18 313،500 تومان
تاتیانا فیتزپاتریک مدیر منطقه لندن 19 1390/03/17 385،750 تومان
بهروز نجفی طراح بازاریابی لندن 66 1392/11/27 535000تومان
پل بیرد مدیر ارشد مالی (مدیر مالی) نیویورک 64 1390/06/09 725،000 تومان
گلوریا لیتل مدیر سیستم ها نیویورک 59 2009/04/10 237،500 تومان
سام درخشانی مهندس نرم افزار لندن 41 1392/10/13 132000 تومان
دانیال مونایی متجرم کرمان 35 1392/09/26 217،500 تومان
صحت هادایی سرب توسعه نیویورک 30 1391/09/03 345000 تومان
یوری بری مدیر ارشد بازاریابی (CMO) نیویورک 40 2009/06/25 675،000 تومان
مجید بابکی پشتیبانی پیش فروش نیویورک 21 1391/12/12 106،450 تومان
دنیا وندرانی دستیار فروش مازندران 23 1390/09/20 85،600 تومان
حنا دختری در مزرعه مدیر اختصاصی کارمندان لندن 47 2009/10/09 12000000 تومان
رضا اعتماد توسعه دهنده کرمان 42 1390/12/22 92،575 تومان
پارسیه عزیزی مدیر منطقه سنگاپور 28 1390/11/14 357،650 تومان
میثم گلی مهندس نرم افزار تبریز 28 1391/06/07 206،850 تومان
فیونا گرین مدیر عامل (COO) تبریز 48 1390/03/11 850،000 تومان
مازیار صالحی بازاریابی منطقه ای البرز 20 1391/08/14 163000 تومان
خانه میشل متخصص ادغام مازندران 37 1391/06/02 95400 تومان
هستی رشیدی توسعه دهنده لندن 53 2009/10/22 114،500 تومان
سمانه سموتی نویسنده فنی لندن 27 1391/05/07 145000 تومان
هاشم خاقانی سرگروه تبریز 22 2008/10/26 235،500 تومان
مریم مکانی پشتیبانی پس از فروش کرمان 46 1391/03/09 324،050 تومان
خدمتکار واحد طراح بازاریابی تبریز 47 2009/12/09 85،675 تومان
محمد جوانی مدیر دفتر تبریز 51 2008/12/16 164،500 تومان
جفر کارانی منشی تبریز 41 1390/02/12 109،850 تومان
ویویان هارل کنترل کننده مالی تبریز 62 2009/02/14 452،500 تومان
مهرداد همدانی مدیر دفتر لندن 37 2008/12/11 136200 تومان
رحمان توری کارگردان نیویورک 65 2008/09/26 645،750 تومان
شهرزاد کیانی مهندس پشتیبانی سنگاپور 64 1391/02/03 234،500 تومان
حمید لولایی مهندس نرم افزار لندن 38 1391/05/03 163،500 تومان
آتوسا اسفندیار مهندس پشتیبانی البرز 37 2009/08/19 139،575 تومان
ثور والتون توسعه دهنده نیویورک 61 1393/08/11 98540 تومان
همایون آبادانی مهندس پشتیبانی تبریز 47 2009/07/07 87،500 تومان
کامیار همایونی هماهنگ کننده داده سنگاپور 64 1392/04/09 138،575 تومان
صغرا منصوری مهندس نرم افزار نیویورک 63 1390/01/04 125،250 تومان
سونیا رحمانی مهندس نرم افزار تبریز 56 1392/06/01 115000 تومان
جنیفر آکوستا توسعه دهنده جاوا اسکریپت کرمان 43 1393/02/01 75650 تومان
بهاره عبدالحسینی دستیار فروش نیویورک 46 1391/12/06 145،600 تومان
هرمیون باتلر مدیر منطقه لندن 47 1391/03/21 356،250 تومان
لائل گریر مدیر سیستم ها لندن 21 2009/02/27 103،500 تومان
جعفر جوادی توسعه دهنده تبریز 30 1390/07/14 86،500 تومان
شاد دکر مدیر منطقه کرمان 51 2008/11/13 183000 تومان
حامد قیمی توسعه دهندگان جاواسکریپت سنگاپور 29 1391/06/27 183000 تومان
دنیا اسفندیاری پشتیبانی مشتری نیویورک 27 1391/01/25 »
نام موقعیت اداره سن تاریخ شروع حقوق
اسکرول - افقی و عمودی
در این مثال می توانید DataTables را ببینید که همزمان پیمایش افقی و عمودی را انجام می دهند.
نام کوچک نام خانوادگی موقعیت اداره سن تاریخ شروع حقوق اکستن پست الکترونیک
ببر نیکسون معمار سیستم کرمان 61 1391/04/25 320 هزار و 800 تومان 5421 t.nixon@datatables.net
معصومه زمستانها حسابدار البرز 63 1391/07/25 170،750 تومان 8422 g.winters@datatables.net
اشتون کاکس نویسنده فنی جوان تبریز 66 2009/01/12 86000 تومان 1562 a.cox@datatables.net
مهدی کلی توسعه دهنده ارشد Javascript کرمان 22 1392/03/29 433،060 تومان 6224 c.kelly@datatables.net
ایسان سهریر حسابدار البرز 33 2008/11/28 162،700 تومان 5407 a.satou@datatables.net
بنیمین ویلیامسون متخصص ادغام نیویورک 61 1392/12/02 372000 تومان 4804 b.williamson@datatables.net
هرود چندلر دستیار فروش تبریز 59 1392/08/06 137،500 تومان 9608 h.chandler@datatables.net
رها همایون متخصص ادغام البرز 55 1390/10/14 327،900 تومان 6200 r.davidson@datatables.net
مصطفی جنتی توسعه دهندگان جاواسکریپت تبریز 39 2009/09/15 205،500 تومان 2360 c.hurst@datatables.net
سونیا فراست مهندس نرم افزار کرمان 23 1387/12/13 103،600 تومان 1667 s.frost@datatables.net
مهدیس سود مدیر دفتر لندن 30 2008/12/19 90560 تومان 3814 j.gaines@datatables.net
کیوان فرهاد رهبر پشتیانی کرمان 22 1393/03/03 342000 تومان 9497 q.flynn@datatables.net
اکبرج مارشال مدیر منطقه تبریز 36 2008/10/16 470،600 تومان 6741 c.marshall@datatables.net
هیلی عباس طراح ارشد بازاریابی لندن 43 1392/12/18 313،500 تومان 3597 h.kennedy@datatables.net
اصغر بابایی فیتزپاتریک مدیر منطقه لندن 19 1390/03/17 385،750 تومان 1965 t.fitzpatrick@datatables.net
مایکل سیلوا طراح بازاریابی لندن 66 1392/11/27 535000تومان 1581 m.silva@datatables.net
شاهین بیرد مدیر ارشد مالی (مدیر مالی) نیویورک 64 1390/06/09 725،000 تومان 3059 p.byrd@datatables.net
لادن کم مدیر سیستم ها نیویورک 59 2009/04/10 237،500 تومان 1721 g.little@datatables.net
بابک کامیارزاد مهندس نرم افزار لندن 41 1392/10/13 132000 تومان 2558 b.greer@datatables.net
علی رحیم متجرم کرمان 35 1392/09/26 217،500 تومان 2290 d.rios@datatables.net
هدا آریا سرب توسعه نیویورک 30 1391/09/03 345000 تومان 1937 j.caldwell@datatables.net
هسنا عسل مدیر ارشد بازاریابی (CMO) نیویورک 40 2009/06/25 675،000 تومان 6154 y.berry@datatables.net
سزار ونس پشتیبانی پیش فروش نیویورک 21 1391/12/12 106،450 تومان 8330 c.vance@datatables.net
دوریس ودیعی دستیار فروش مازندران 23 1390/09/20 85،600 تومان 3023 d.wilder@datatables.net
سمانه کیکاووس مدیر اختصاصی کارمندان لندن 47 2009/10/09 12000000 تومان 5797 a.ramos@datatables.net
کیکاووس جمال توسعه دهنده کرمان 42 1390/12/22 92،575 تومان 8822 g.joyce@datatables.net
ماندانا چانگ مدیر منطقه سنگاپور 28 1390/11/14 357،650 تومان 9239 j.chang@datatables.net
امین واگنر مهندس نرم افزار تبریز 28 1391/06/07 206،850 تومان 1314 b.wagner@datatables.net
فریبا سبز مدیر عامل (COO) تبریز 48 1390/03/11 850،000 تومان 2947 f.green@datatables.net
علیمحمد ایمان بازاریابی منطقه ای البرز 20 1391/08/14 163000 تومان 8899 s.itou@datatables.net
مهبد خانه متخصص ادغام مازندران 37 1391/06/02 95400 تومان 2769 m.house@datatables.net
سحراب بابک توسعه دهنده لندن 53 2009/10/22 114،500 تومان 6832 s.burks@datatables.net
4 حمیدی نویسنده فنی لندن 27 1391/05/07 145000 تومان 3606 p.bartlett@datatables.net
کیکاووس سمین سرگروه تبریز 22 2008/10/26 235،500 تومان 2860 g.cortez@datatables.net
مارتنا مکاییل پشتیبانی پس از فروش کرمان 46 1391/03/09 324،050 تومان 8240 m.mccray@datatables.net
رضا خدمتکار طراح بازاریابی تبریز 47 2009/12/09 85،675 تومان 5384 u.butler@datatables.net
هاوارد کرمان مدیر دفتر تبریز 51 2008/12/16 164،500 تومان 7031 h.hatfield@datatables.net
امید سجاد منشی تبریز 41 1390/02/12 109،850 تومان 6318 h.fuentes@datatables.net
تاتیانا حمید کنترل کننده مالی تبریز 62 2009/02/14 452،500 تومان 9422 v.harrell@datatables.net
تیموتی مونی مدیر دفتر لندن 37 2008/12/11 136200 تومان 7580 t.mooney@datatables.net
امیر ایران کارگردان نیویورک 65 2008/09/26 645،750 تومان 1042 j.bradshaw@datatables.net
اولیویا مصطفی مهندس پشتیبانی سنگاپور 64 1391/02/03 234،500 تومان 2120 o.liang@datatables.net
بهرام نش مهندس نرم افزار لندن 38 1391/05/03 163،500 تومان 6222 b.nash@datatables.net
ساکورا عباس مهندس پشتیبانی البرز 37 2009/08/19 139،575 تومان 9383 s.yamamoto@datatables.net
تراب پویا توسعه دهنده نیویورک 61 1393/08/11 98540 تومان 8327 t.walton@datatables.net
فربد سهراب مهندس پشتیبانی تبریز 47 2009/07/07 87،500 تومان 2927 f.camacho@datatables.net
سبحان بالدوین هماهنگ کننده داده سنگاپور 64 1392/04/09 138،575 تومان 8352 s.baldwin@datatables.net
کوکب صادق مهندس نرم افزار نیویورک 63 1390/01/04 125،250 تومان 7439 z.frank@datatables.net
آزیتا سرانو مهندس نرم افزار تبریز 56 1392/06/01 115000 تومان 4389 z.serrano@datatables.net
ماندانا آکوستا توسعه دهنده جاوا اسکریپت کرمان 43 1393/02/01 75650 تومان 3431 j.acosta@datatables.net
سارا استیونز دستیار فروش نیویورک 46 1391/12/06 145،600 تومان 3990 c.stevens@datatables.net
ریما خدمتکار مدیر منطقه لندن 47 1391/03/21 356،250 تومان 1016 h.butler@datatables.net
لائل کامیارزاد مدیر سیستم ها لندن 21 2009/02/27 103،500 تومان 6733 l.greer@datatables.net
تقی اسکندر توسعه دهنده تبریز 30 1390/07/14 86،500 تومان 8196 j.alexander@datatables.net
شادی دکر مدیر منطقه کرمان 51 2008/11/13 183000 تومان 6373 s.decker@datatables.net
مایکل سیروس توسعه دهندگان جاواسکریپت سنگاپور 29 1391/06/27 183000 تومان 5384 m.bruce@datatables.net
دنیا سالار پشتیبانی مشتری نیویورک 27 1391/01/25 » 4226 d.snider@datatables.net
زبان - محل ویرگول اعشار
از نقطه (.) برای علامت گذاری اعشار در Javascript استفاده می شود ، با این حال ، بسیاری از نقاط جهان از ویرگول (،) استفاده می کنند و شخصیت های دیگر مانند جدا کننده اعشاری یونیکد (⎖) یا یک خط تیره (-) اغلب برای رقم اعشار را روی یک عدد نمایش داده شده نشان دهید.
نام موقعیت اداره سن تاریخ شروع حقوق
حسن بغدادی معمار سیستم کرمان 61 1391/04/25 320.800،00 تومان
صادق پویایی حسابدار البرز 63 1391/07/25 170.750،00 تومان
هانیه قامی نویسنده فنی جوان تبریز 66 2009/01/12 86.000،00 تومان
احمد نور محمدی توسعه دهنده ارشد Javascript کرمان 22 1392/03/29 433.060،00 تومان
آریانا واعظی حسابدار البرز 33 2008/11/28 162.700،00 تومان
احمد رزاق متخصص ادغام نیویورک 61 1392/12/02 372.000،00 تومان
حمید معصومی نژاد دستیار فروش تبریز 59 1392/08/06 137.500،00 تومان
رونا دیویدسون متخصص ادغام البرز 55 1390/10/14 327.900،00 تومان
محمد صادقی توسعه دهندگان جاواسکریپت تبریز 39 2009/09/15 205.500،00 تومان
سونیا فراست مهندس نرم افزار کرمان 23 1387/12/13 103.600،00 تومان
جنا گینز مدیر دفتر لندن 30 2008/12/19 90.560،00 تومان
ماهان تیموری رهبر پشتیانی کرمان 22 1393/03/03 342.000،00 تومان
آشیا بابایی مدیر منطقه تبریز 36 2008/10/16 470.600،00 تومان
یاناز مجیدی طراح ارشد بازاریابی لندن 43 1392/12/18 313.500،00 تومان
تاتیانا فیتزپاتریک مدیر منطقه لندن 19 1390/03/17 385.750،00 تومان
بهروز نجفی طراح بازاریابی لندن 66 1392/11/27 198.500،00 تومان
پل بیرد مدیر ارشد مالی (مدیر مالی) نیویورک 64 1390/06/09 725.000،00 تومان
گلوریا لیتل مدیر سیستم ها نیویورک 59 2009/04/10 237.500،00 تومان
سام درخشانی مهندس نرم افزار لندن 41 1392/10/13 132.000،00 تومان
دانیال مونایی متجرم کرمان 35 1392/09/26 217.500،00 تومان
صحت هادایی سرب توسعه نیویورک 30 1391/09/03 345.000،00 تومان
یوری بری مدیر ارشد بازاریابی (CMO) نیویورک 40 2009/06/25 675.000،00 تومان
مجید بابکی پشتیبانی پیش فروش نیویورک 21 1391/12/12 106.450،00 تومان
دنیا وندرانی دستیار فروش مازندران 23 1390/09/20 85.600،00 تومان
حنا دختری در مزرعه مدیر اختصاصی کارمندان لندن 47 2009/10/09 1.200.000،00 تومان
رضا اعتماد توسعه دهنده کرمان 42 1390/12/22 92.575،00 تومان
پارسیه عزیزی مدیر منطقه سنگاپور 28 1390/11/14 357.650،00 تومان
میثم گلی مهندس نرم افزار تبریز 28 1391/06/07 206.850،00 تومان
فیونا گرین مدیر عامل (COO) تبریز 48 1390/03/11 850.000،00 تومان
مازیار صالحی بازاریابی منطقه ای البرز 20 1391/08/14 163.000،00 تومان
خانه میشل متخصص ادغام مازندران 37 1391/06/02 95.400،00 تومان
هستی رشیدی توسعه دهنده لندن 53 2009/10/22 114.500،00 تومان
سمانه سموتی نویسنده فنی لندن 27 1391/05/07 145.000،00 تومان
هاشم خاقانی سرگروه تبریز 22 2008/10/26 235.500،00 تومان
مریم مکانی پشتیبانی پس از فروش کرمان 46 1391/03/09 324.050،00 تومان
خدمتکار واحد طراح بازاریابی تبریز 47 2009/12/09 85.675،00 تومان
محمد جوانی مدیر دفتر تبریز 51 2008/12/16 164.500،00 تومان
جفر کارانی منشی تبریز 41 1390/02/12 109.850،00 تومان
ویویان هارل کنترل کننده مالی تبریز 62 2009/02/14 452.500،00 تومان
مهرداد همدانی مدیر دفتر لندن 37 2008/12/11 136.200 تومان
رحمان توری کارگردان نیویورک 65 2008/09/26 645.750،00 تومان
شهرزاد کیانی مهندس پشتیبانی سنگاپور 64 1391/02/03 234.500،00 تومان
حمید لولایی مهندس نرم افزار لندن 38 1391/05/03 163.500،00 تومان
آتوسا اسفندیار مهندس پشتیبانی البرز 37 2009/08/19 139.575،00 تومان
ثور والتون توسعه دهنده نیویورک 61 1393/08/11 98.540،00 تومان
همایون آبادانی مهندس پشتیبانی تبریز 47 2009/07/07 87.500،00 تومان
کامیار همایونی هماهنگ کننده داده سنگاپور 64 1392/04/09 138.575،00 تومان
صغرا منصوری مهندس نرم افزار نیویورک 63 1390/01/04 125.250،00 تومان
سونیا رحمانی مهندس نرم افزار تبریز 56 1392/06/01 115.000،00 تومان
جنیفر آکوستا توسعه دهنده جاوا اسکریپت کرمان 43 1393/02/01 75.650،00 تومان
بهاره عبدالحسینی دستیار فروش نیویورک 46 1391/12/06 145.600،00 تومان
هرمیون باتلر مدیر منطقه لندن 47 1391/03/21 356.250،00 تومان
لائل گریر مدیر سیستم ها لندن 21 2009/02/27 103.500،00 تومان
جعفر جوادی توسعه دهنده تبریز 30 1390/07/14 86.500،00 تومان
شاد دکر مدیر منطقه کرمان 51 2008/11/13 183.000،00 تومان
حامد قیمی توسعه دهندگان جاواسکریپت سنگاپور 29 1391/06/27 183.000،00 تومان
دنیا اسفندیاری پشتیبانی مشتری نیویورک 27 1391/01/25 112.000،00 تومان
نام موقعیت اداره سن تاریخ شروع حقوق