در حال بارگیری پنل مدیریت...

روشهای افزایش API
مثال زیر داده بارگیری DataTable را از آرایه ها به عنوان منبع داده برای یک جدول نشان می دهد ، جایی که ساختار منبع داده ردیف در این مثال است:
نام موقعیت اداره سن تاریخ شروع حقوق
حسن بغدادی معمار سیستم کرمان 61 1391/04/25 320 هزار و 800 تومان
صادق پویایی حسابدار البرز 63 1391/07/25 170،750 تومان
هانیه قامی نویسنده فنی جوان تبریز 66 2009/01/12 86000 تومان
احمد نور محمدی توسعه دهنده ارشد Javascript کرمان 22 1392/03/29 433،060 تومان
آریانا واعظی حسابدار البرز 33 2008/11/28 162،700 تومان
احمد رزاق متخصص ادغام نیویورک 61 1392/12/02 372000 تومان
حمید معصومی نژاد دستیار فروش تبریز 59 1392/08/06 137،500 تومان
رونا دیویدسون متخصص ادغام البرز 55 1390/10/14 327،900 تومان
محمد صادقی توسعه دهندگان جاواسکریپت تبریز 39 2009/09/15 205،500 تومان
سونیا فراست مهندس نرم افزار کرمان 23 1387/12/13 103،600 تومان
جنا گینز مدیر دفتر لندن 30 2008/12/19 90560 تومان
ماهان تیموری رهبر پشتیانی کرمان 22 1393/03/03 342000 تومان
آشیا بابایی مدیر منطقه تبریز 36 2008/10/16 470،600 تومان
یاناز مجیدی طراح ارشد بازاریابی لندن 43 1392/12/18 313،500 تومان
تاتیانا فیتزپاتریک مدیر منطقه لندن 19 1390/03/17 385،750 تومان
بهروز نجفی طراح بازاریابی لندن 66 1392/11/27 535000تومان
پل بیرد مدیر ارشد مالی (مدیر مالی) نیویورک 64 1390/06/09 725،000 تومان
گلوریا لیتل مدیر سیستم ها نیویورک 59 2009/04/10 237،500 تومان
سام درخشانی مهندس نرم افزار لندن 41 1392/10/13 132000 تومان
دانیال مونایی متجرم کرمان 35 1392/09/26 217،500 تومان
صحت هادایی سرب توسعه نیویورک 30 1391/09/03 345000 تومان
یوری بری مدیر ارشد بازاریابی (CMO) نیویورک 40 2009/06/25 675،000 تومان
مجید بابکی پشتیبانی پیش فروش نیویورک 21 1391/12/12 106،450 تومان
دنیا وندرانی دستیار فروش مازندران 23 1390/09/20 85،600 تومان
حنا دختری در مزرعه مدیر اختصاصی کارمندان لندن 47 2009/10/09 12000000 تومان
رضا اعتماد توسعه دهنده کرمان 42 1390/12/22 92،575 تومان
پارسیه عزیزی مدیر منطقه سنگاپور 28 1390/11/14 357،650 تومان
میثم گلی مهندس نرم افزار تبریز 28 1391/06/07 206،850 تومان
فیونا گرین مدیر عامل (COO) تبریز 48 1390/03/11 850،000 تومان
مازیار صالحی بازاریابی منطقه ای البرز 20 1391/08/14 163000 تومان
خانه میشل متخصص ادغام مازندران 37 1391/06/02 95400 تومان
هستی رشیدی توسعه دهنده لندن 53 2009/10/22 114،500 تومان
سمانه سموتی نویسنده فنی لندن 27 1391/05/07 145000 تومان
هاشم خاقانی سرگروه تبریز 22 2008/10/26 235،500 تومان
مریم مکانی پشتیبانی پس از فروش کرمان 46 1391/03/09 324،050 تومان
خدمتکار واحد طراح بازاریابی تبریز 47 2009/12/09 85،675 تومان
محمد جوانی مدیر دفتر تبریز 51 2008/12/16 164،500 تومان
جفر کارانی منشی تبریز 41 1390/02/12 109،850 تومان
ویویان هارل کنترل کننده مالی تبریز 62 2009/02/14 452،500 تومان
مهرداد همدانی مدیر دفتر لندن 37 2008/12/11 136200 تومان
رحمان توری کارگردان نیویورک 65 2008/09/26 645،750 تومان
شهرزاد کیانی مهندس پشتیبانی سنگاپور 64 1391/02/03 234،500 تومان
حمید لولایی مهندس نرم افزار لندن 38 1391/05/03 163،500 تومان
آتوسا اسفندیار مهندس پشتیبانی البرز 37 2009/08/19 139،575 تومان
ثور والتون توسعه دهنده نیویورک 61 1393/08/11 98540 تومان
همایون آبادانی مهندس پشتیبانی تبریز 47 2009/07/07 87،500 تومان
کامیار همایونی هماهنگ کننده داده سنگاپور 64 1392/04/09 138،575 تومان
صغرا منصوری مهندس نرم افزار نیویورک 63 1390/01/04 125،250 تومان
سونیا رحمانی مهندس نرم افزار تبریز 56 1392/06/01 115000 تومان
جنیفر آکوستا توسعه دهنده جاوا اسکریپت کرمان 43 1393/02/01 75650 تومان
بهاره عبدالحسینی دستیار فروش نیویورک 46 1391/12/06 145،600 تومان
هرمیون باتلر مدیر منطقه لندن 47 1391/03/21 356،250 تومان
لائل گریر مدیر سیستم ها لندن 21 2009/02/27 103،500 تومان
جعفر جوادی توسعه دهنده تبریز 30 1390/07/14 86،500 تومان
شاد دکر مدیر منطقه کرمان 51 2008/11/13 183000 تومان
حامد قیمی توسعه دهندگان جاواسکریپت سنگاپور 29 1391/06/27 183000 تومان
دنیا اسفندیاری پشتیبانی مشتری نیویورک 27 1391/01/25 »
نام موقعیت اداره سن تاریخ شروع حقوق
ترتیب افزونه ها (با تشخیص نوع)
این مثال سفارش را با استفاده از یک نوع برشمرده شده نشان می دهد.
نام موقعیت اداره سن تاریخ شروع حقوق
حسن بغدادی معمار سیستم کرمان 61 1391/04/25 کم
صادق پویایی حسابدار البرز 63 1391/07/25 کم
هانیه قامی نویسنده فنی جوان تبریز 66 2009/01/12 کم
احمد نور محمدی توسعه دهنده ارشد Javascript کرمان 22 1392/03/29 متوسط
آریانا واعظی حسابدار البرز 33 2008/11/28 کم
احمد رزاق متخصص ادغام نیویورک 61 1392/12/02 متوسط
حمید معصومی نژاد دستیار فروش تبریز 59 1392/08/06 کم
رونا دیویدسون متخصص ادغام البرز 55 1390/10/14 کم
محمد صادقی توسعه دهندگان جاواسکریپت تبریز 39 2009/09/15 کم
سونیا فراست مهندس نرم افزار کرمان 23 1387/12/13 کم
جنا گینز مدیر دفتر لندن 30 2008/12/19 کم
ماهان تیموری رهبر پشتیانی کرمان 22 1393/03/03 کم
آشیا بابایی مدیر منطقه تبریز 36 2008/10/16 متوسط
یاناز مجیدی طراح ارشد بازاریابی لندن 43 1392/12/18 کم
تاتیانا فیتزپاتریک مدیر منطقه لندن 19 1390/03/17 متوسط
بهروز نجفی طراح بازاریابی لندن 66 1392/11/27 کم
پل بیرد مدیر ارشد مالی (مدیر مالی) نیویورک 64 1390/06/09 بالا
گلوریا لیتل مدیر سیستم ها نیویورک 59 2009/04/10 کم
سام درخشانی مهندس نرم افزار لندن 41 1392/10/13 کم
دانیال مونایی متجرم کرمان 35 1392/09/26 کم
صحت هادایی سرب توسعه نیویورک 30 1391/09/03 کم
یوری بری مدیر ارشد بازاریابی (CMO) نیویورک 40 2009/06/25 بالا
مجید بابکی پشتیبانی پیش فروش نیویورک 21 1391/12/12 کم
دنیا وندرانی دستیار فروش مازندران 23 1390/09/20 کم
حنا دختری در مزرعه مدیر اختصاصی کارمندان لندن 47 2009/10/09 بالا
رضا اعتماد توسعه دهنده کرمان 42 1390/12/22 کم
پارسیه عزیزی مدیر منطقه سنگاپور 28 1390/11/14 متوسط
میثم گلی مهندس نرم افزار تبریز 28 1391/06/07 کم
فیونا گرین مدیر عامل (COO) تبریز 48 1390/03/11 بالا
مازیار صالحی بازاریابی منطقه ای البرز 20 1391/08/14 کم
خانه میشل متخصص ادغام مازندران 37 1391/06/02 کم
هستی رشیدی توسعه دهنده لندن 53 2009/10/22 کم
سمانه سموتی نویسنده فنی لندن 27 1391/05/07 کم
هاشم خاقانی سرگروه تبریز 22 2008/10/26 کم
مریم مکانی پشتیبانی پس از فروش کرمان 46 1391/03/09 کم
خدمتکار واحد طراح بازاریابی تبریز 47 2009/12/09 کم
محمد جوانی مدیر دفتر تبریز 51 2008/12/16 کم
جفر کارانی منشی تبریز 41 1390/02/12 کم
ویویان هارل کنترل کننده مالی تبریز 62 2009/02/14 متوسط
مهرداد همدانی مدیر دفتر لندن 37 2008/12/11 کم
رحمان توری کارگردان نیویورک 65 2008/09/26 متوسط
شهرزاد کیانی مهندس پشتیبانی سنگاپور 64 1391/02/03 کم
حمید لولایی مهندس نرم افزار لندن 38 1391/05/03 کم
آتوسا اسفندیار مهندس پشتیبانی البرز 37 2009/08/19 کم
ثور والتون توسعه دهنده نیویورک 61 1393/08/11 کم
همایون آبادانی مهندس پشتیبانی تبریز 47 2009/07/07 کم
کامیار همایونی هماهنگ کننده داده سنگاپور 64 1392/04/09 کم
صغرا منصوری مهندس نرم افزار نیویورک 63 1390/01/04 کم
سونیا رحمانی مهندس نرم افزار تبریز 56 1392/06/01 کم
جنیفر آکوستا توسعه دهنده جاوا اسکریپت کرمان 43 1393/02/01 کم
بهاره عبدالحسینی دستیار فروش نیویورک 46 1391/12/06 کم
هرمیون باتلر مدیر منطقه لندن 47 1391/03/21 متوسط
لائل گریر مدیر سیستم ها لندن 21 2009/02/27 کم
جعفر جوادی توسعه دهنده تبریز 30 1390/07/14 کم
شاد دکر مدیر منطقه کرمان 51 2008/11/13 کم
حامد قیمی توسعه دهندگان جاواسکریپت سنگاپور 29 1391/06/27 کم
دنیا اسفندیاری پشتیبانی مشتری نیویورک 27 1391/01/25 کم
نام موقعیت اداره سن تاریخ شروع حقوق
فیلتر کردن سفارشی - جستجوی دامنه
این مثال ، جستجوی انجام شده بر روی ستون سن را در داده ها نشان می دهد ، بر اساس دو ورودی.
حداقل سن:
حداکثر سن:
نام موقعیت اداره سن تاریخ شروع حقوق
حسن بغدادی معمار سیستم کرمان 61 1391/04/25 320 هزار و 800 تومان
صادق پویایی حسابدار البرز 63 1391/07/25 170،750 تومان
هانیه قامی نویسنده فنی جوان تبریز 66 2009/01/12 86000 تومان
احمد نور محمدی توسعه دهنده ارشد Javascript کرمان 22 1392/03/29 433،060 تومان
آریانا واعظی حسابدار البرز 33 2008/11/28 162،700 تومان
احمد رزاق متخصص ادغام نیویورک 61 1392/12/02 372000 تومان
حمید معصومی نژاد دستیار فروش تبریز 59 1392/08/06 137،500 تومان
رونا دیویدسون متخصص ادغام البرز 55 1390/10/14 327،900 تومان
محمد صادقی توسعه دهندگان جاواسکریپت تبریز 39 2009/09/15 205،500 تومان
سونیا فراست مهندس نرم افزار کرمان 23 1387/12/13 103،600 تومان
جنا گینز مدیر دفتر لندن 30 2008/12/19 90560 تومان
ماهان تیموری رهبر پشتیانی کرمان 22 1393/03/03 342000 تومان
آشیا بابایی مدیر منطقه تبریز 36 2008/10/16 470،600 تومان
یاناز مجیدی طراح ارشد بازاریابی لندن 43 1392/12/18 313،500 تومان
تاتیانا فیتزپاتریک مدیر منطقه لندن 19 1390/03/17 385،750 تومان
بهروز نجفی طراح بازاریابی لندن 66 1392/11/27 535000تومان
پل بیرد مدیر ارشد مالی (مدیر مالی) نیویورک 64 1390/06/09 725،000 تومان
گلوریا لیتل مدیر سیستم ها نیویورک 59 2009/04/10 237،500 تومان
سام درخشانی مهندس نرم افزار لندن 41 1392/10/13 132000 تومان
دانیال مونایی متجرم کرمان 35 1392/09/26 217،500 تومان
صحت هادایی سرب توسعه نیویورک 30 1391/09/03 345000 تومان
یوری بری مدیر ارشد بازاریابی (CMO) نیویورک 40 2009/06/25 675،000 تومان
مجید بابکی پشتیبانی پیش فروش نیویورک 21 1391/12/12 106،450 تومان
دنیا وندرانی دستیار فروش مازندران 23 1390/09/20 85،600 تومان
حنا دختری در مزرعه مدیر اختصاصی کارمندان لندن 47 2009/10/09 12000000 تومان
رضا اعتماد توسعه دهنده کرمان 42 1390/12/22 92،575 تومان
پارسیه عزیزی مدیر منطقه سنگاپور 28 1390/11/14 357،650 تومان
میثم گلی مهندس نرم افزار تبریز 28 1391/06/07 206،850 تومان
فیونا گرین مدیر عامل (COO) تبریز 48 1390/03/11 850،000 تومان
مازیار صالحی بازاریابی منطقه ای البرز 20 1391/08/14 163000 تومان
خانه میشل متخصص ادغام مازندران 37 1391/06/02 95400 تومان
هستی رشیدی توسعه دهنده لندن 53 2009/10/22 114،500 تومان
سمانه سموتی نویسنده فنی لندن 27 1391/05/07 145000 تومان
هاشم خاقانی سرگروه تبریز 22 2008/10/26 235،500 تومان
مریم مکانی پشتیبانی پس از فروش کرمان 46 1391/03/09 324،050 تومان
خدمتکار واحد طراح بازاریابی تبریز 47 2009/12/09 85،675 تومان
محمد جوانی مدیر دفتر تبریز 51 2008/12/16 164،500 تومان
جفر کارانی منشی تبریز 41 1390/02/12 109،850 تومان
ویویان هارل کنترل کننده مالی تبریز 62 2009/02/14 452،500 تومان
مهرداد همدانی مدیر دفتر لندن 37 2008/12/11 136200 تومان
رحمان توری کارگردان نیویورک 65 2008/09/26 645،750 تومان
شهرزاد کیانی مهندس پشتیبانی سنگاپور 64 1391/02/03 234،500 تومان
حمید لولایی مهندس نرم افزار لندن 38 1391/05/03 163،500 تومان
آتوسا اسفندیار مهندس پشتیبانی البرز 37 2009/08/19 139،575 تومان
ثور والتون توسعه دهنده نیویورک 61 1393/08/11 98540 تومان
همایون آبادانی مهندس پشتیبانی تبریز 47 2009/07/07 87،500 تومان
کامیار همایونی هماهنگ کننده داده سنگاپور 64 1392/04/09 138،575 تومان
صغرا منصوری مهندس نرم افزار نیویورک 63 1390/01/04 125،250 تومان
سونیا رحمانی مهندس نرم افزار تبریز 56 1392/06/01 115000 تومان
جنیفر آکوستا توسعه دهنده جاوا اسکریپت کرمان 43 1393/02/01 75650 تومان
بهاره عبدالحسینی دستیار فروش نیویورک 46 1391/12/06 145،600 تومان
هرمیون باتلر مدیر منطقه لندن 47 1391/03/21 356،250 تومان
لائل گریر مدیر سیستم ها لندن 21 2009/02/27 103،500 تومان
جعفر جوادی توسعه دهنده تبریز 30 1390/07/14 86،500 تومان
شاد دکر مدیر منطقه کرمان 51 2008/11/13 183000 تومان
حامد قیمی توسعه دهندگان جاواسکریپت سنگاپور 29 1391/06/27 183000 تومان
دنیا اسفندیاری پشتیبانی مشتری نیویورک 27 1391/01/25 »
نام موقعیت اداره سن تاریخ شروع حقوق
سفارش زنده DOM
این نمونه نشان می دهد که چگونه می توانید اطلاعات موجود در DOM را برای سفارش ستون استفاده کنید.
نام سن موقعیت اداره
حسن بغدادی
صادق پویایی
هانیه قامی
احمد نور محمدی
آریانا واعظی
احمد رزاق
حمید معصومی نژاد
رونا دیویدسون
محمد صادقی
سونیا فراست
جنا گینز
ماهان تیموری
آشیا بابایی
یاناز مجیدی
تاتیانا فیتزپاتریک
بهروز نجفی
پل بیرد
گلوریا لیتل
سام درخشانی
دانیال مونایی
صحت هادایی
یوری بری
مجید بابکی
دنیا وندرانی
حنا دختری در مزرعه
رضا اعتماد
پارسیه عزیزی
میثم گلی
فیونا گرین
مازیار صالحی
خانه میشل
هستی رشیدی
سمانه سموتی
هاشم خاقانی
مریم مکانی
خدمتکار واحد
محمد جوانی
جفر کارانی
ویویان هارل
مهرداد همدانی
رحمان توری
شهرزاد کیانی
حمید لولایی
آتوسا اسفندیار
ثور والتون
همایون آبادانی
کامیار همایونی
صغرا منصوری
سونیا رحمانی
جنیفر آکوستا
بهاره عبدالحسینی
هرمیون باتلر
لائل گریر
جعفر جوادی
شاد دکر
حامد قیمی
دنیا اسفندیاری
نام سن موقعیت اداره