در حال بارگیری پنل مدیریت...

35000 تومان

فروش

20000 تومان

فروش

16524 تومان

فروش

23412 تومان

فروش

آمار درآمد1400
80 / 100
مجموع 81,752,000 تومان
پرفروش ترین محصول
کفش مردانه earton برای دویدن
مردانه 45,000 ت
موجود
کیف زنانه Kanvas Katha
برزیل 78,000 ت
موجود
عینک آفتابی Unisex Aviator
لندن 50,000 ت
موجود
تی شرت نخی گرد مردانه
آمریکا 38,000 ت
موجود
<!-- Cod Box Copy begin -->
<div class="activity-table table-responsive recent-table">
<table class="table table-bordernone">
<tbody>
<tr>
<td>
<div class="recent-images"><img class="img-fluid" src="../assets/images/dashboard-ecommerce/1.png" alt=""></div>
</td>
<td>
<h5 class="default-text mb-0 f-w-700 f-18">Earton Men Running Shoes</h5>
</td>
<td><span class="badge badge-pill recent-badge f-12">Men wear</span></td>
<td class="f-w-700">$45.00</td>
<td>
<h6 class="mb-0">Stock</h6>
</td>
<td><span class="badge badge-pill recent-badge"><i data-feather="more-horizontal"></i></span></td>
</tr>
<tr>
<td>
<div class="recent-images-primary"><img class="img-fluid" src="../assets/images/dashboard-ecommerce/2.png" alt=""></div>
</td>
<td>
<h5 class="font-primary mb-0 f-w-700 f-18">Kanvas Katha Women Bag</h5>
</td>
<td><span class="badge badge-pill recent-badge f-12">Brazil</span></td>
<td class="f-w-700">$78.00</td>
<td>
<h6 class="mb-0">Stock</h6>
</td>
<td><span class="badge badge-pill recent-badge"><i data-feather="more-horizontal"></i></span></td>
</tr>
<tr>
<td>
<div class="recent-images-secondary"><img class="img-fluid" src="../assets/images/dashboard-ecommerce/3.png" alt=""></div>
</td>
<td>
<h5 class="font-secondary mb-0 f-w-700 f-18">Unisex Aviator Sunglasses</h5>
</td>
<td><span class="badge badge-pill recent-badge f-12">London</span></td>
<td class="f-w-700">$50.00</td>
<td>
<h6 class="mb-0">Stock</h6>
</td>
<td><span class="badge badge-pill recent-badge"><i data-feather="more-horizontal"></i></span></td>
</tr>
<tr>
<td>
<div class="recent-images-warning"><img class="img-fluid" src="../assets/images/dashboard-ecommerce/4.png" alt=""></div>
</td>
<td>
<h5 class="font-warning mb-0 f-w-700 f-18">Men’s Cotton Round T-shirt</h5>
</td>
<td><span class="badge badge-pill recent-badge f-12">U.S.A</span></td>
<td class="f-w-700">$38.00</td>
<td>
<h6 class="mb-0">Stock</h6>
</td>
<td><span class="badge badge-pill recent-badge"><i data-feather="more-horizontal"> </i></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<!-- Cod Box Copy end -->
ساعت هوشمند
60٪ تخفیف
301,000 تومان
مشتریان جدید
درآمد این ماه

155,210,900 تومان

14%
<!-- Cod Box Copy begin -->
<div class="card-body p-b-20 row">
<div class="col-6 p-b-20 ct-10 pr-0 default-chartist-container"></div>
<div class="col-6 p-b-20 ct-11 pl-0 default-chartist-container"> </div>
</div>
<!-- Cod Box Copy end -->