روی کاربر برای چت کلیک کنید

dynamic-image
:
video-chat
dynamic-image
امروز, 6:48 صبح
سلام,
منم.
من در مورد پروژه یک سؤال دارم.
امروز, 5:38 بعد از ظهر
سلام!
سلام!
تا الان روزت چطور بوده.
خوب بود.
امروز, 3:38 صبح
سلام ایمان
چه خبر
من مریضم
امروز به دفتر نیومدم
دیروز, 4:20 بعد از ظهر
سلام. یافته هایتان را برسی کنید.
خوب ، من تا 10 دقیقه دیگه آنجا خواهم بود
امروز, 6:28 صبح
سلام
بارگیری پرونده ها از سرور چطور پیشرفت؟
دوشنبه, 1:27 بعد از ظهر
سلام ، من از تعطیلات برگشتم
چطور هستید؟
خوش برگشتی
من همیشه خوبم :)
یه قهوه باهم بخوریم؟